دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید ۲۲ آبان ۱۳۹۸

دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید

۱۲ الی ۱۴ بهمن ۹۸
دانشگاه صنعتی شریف

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۸-۹ آبان ۹۸
دانشگاه صنعتی شاهرود

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی برگزار میکند: 1st Winter School of Chemometrics ۳۰ آذر ۱۳۹۷

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی برگزار میکند: 1st Winter School of Chemometrics

۶-۸ بهمن ماه ۱۳۹۷
دانشگاه صنعتی شریف

شانزدهمین کارگاه آموزش کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۳۰ آبان ۱۳۹۷

شانزدهمین کارگاه آموزش کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۱۲-۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران برگزار گردید ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران برگزار گردید

دانشگاه تهران
۴-۵ آذر ماه ۱۳۹۴

چهارمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران ۰۱ شهریور ۱۳۹۲

چهارمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

6 و 7 آذرماه 92 -دانشگاه شیراز
برگزار گردید.