دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید ۲۲آبان۱۳۹۸

دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید

۱۲ الی ۱۴ بهمن ۹۸
دانشگاه صنعتی شریف

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۲۲اردیبهشت۱۳۹۸

هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۸-۹ آبان ۹۸
دانشگاه صنعتی شاهرود

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی برگزار میکند: 1st Winter School of Chemometrics ۳۰آذر۱۳۹۷

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی برگزار میکند: 1st Winter School of Chemometrics

۶-۸ بهمن ماه ۱۳۹۷
دانشگاه صنعتی شریف

شانزدهمین کارگاه آموزش کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۳۰آبان۱۳۹۷

شانزدهمین کارگاه آموزش کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۱۲-۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران برگزار گردید ۱۲خرداد۱۳۹۴

پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران برگزار گردید

دانشگاه تهران
۴-۵ آذر ماه ۱۳۹۴

چهارمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران ۰۱شهریور۱۳۹۲

چهارمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

6 و 7 آذرماه 92 -دانشگاه شیراز
برگزار گردید.