با حمد و سپاس خداوند متعال

 دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری انجمن شیمی ایران پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران را در آذرماه سال ۹۴ برگزار نماید. هدف از برگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن فرصتی دیگر برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در زمینه های مختلف کمومتریکس با تاکید بر کاربردهای آنها در حوزه های مختلف و همچنین برقراری ارتباط بیشتر علمی بین پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی و مراکز صنعتی می باشد. لذا دانشگاه تهران مشتاقانه از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آورد.

اطلاعات تکمیلی از طریق سایت سمینار قابل دسترسی خواهد بود.

http://chemometrics.ut.ac.ir