کتابخانه دیجیتال

Organic Chemistry Research ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

Organic Chemistry Research

Nano Chemistry Research ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

Nano Chemistry Research

کنفرانس ها و سمینار ها


مقالات چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

مقالات چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری: ۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
دبیر کنفرانس: دکتر حسین غفوری
دبیر علمی : دکتر علی ملکی
دبیر اجرایی : دکتر افسانه ملاحسینی

مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۲۴ آبان ۱۴۰۲

مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری: یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر سجاد محبی
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر روشن خوشنوازی

مقالات نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۲۱ آبان ۱۴۰۲

مقالات نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین
زمان برگزاری: ۲۶ و ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۲
دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمدرضا خانمحمدی خرمی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مجید سلیمانی

مقالات هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۴ مهر ۱۴۰۲

مقالات هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
دبیر کنفرانس: دکتر فرشاد ورامینیان
دبیر علمی کنفرانس: دکتر علیرضا اصغری
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر کیانا پیوندی

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی آلی


مقالات بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

مقالات بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی:  دکتر نجم الدین عزیزی
دبیر اجرایی:  دکتر سلمان طاهری

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری:۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
رئیس همایش: جناب آقای دکتر حب نقی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر نادر نوروزی پسیان
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر قاسم مرندی

خلاصه مقالات بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه علم و صنعت
زمان برگزاری: 11 الی 13 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر شهرزاد جوانشیر

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی تجزیه


مقالات بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۳۰ مهر ۱۴۰۱

مقالات بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری:۳-۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
دبیر : دکتر محمدرضا یافتیان
دبیر علمی: دکتر ناصر دلالی
دبیر اجرایی: دکتر سیاوش نوروزی

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری:۵-۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر: جناب آقای دکتر علیرضا اصغری
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مریم رجبی
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر مهدی بهزاد

خلاصه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

خلاصه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه ۹۷
دبیر : جناب آقای دکتر عبدالحسین ناصری

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: 8 الی 10 شهریور 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر بیوک حبیبی

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی فیزیک


مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۹ اسفند ۱۴۰۰

مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری:۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰-به صورت مجازی
دبیر کنفرانس:سرکار خانم دکتر مریم دهستانی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر وحید صاحب
دبیران اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی حسینی و سرکارخانم دکتر عفت جمالی زاده

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترمرتضی واحدپور
دبیر اجرایی سمینار:جناب آقای دکتر حامد بهرامی

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۱۰ مهر ۱۳۹۷

خلاصه مقالات بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر علمی کنفرانس: دکتر جابر جهان بین سردرودی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رحمان سلامت آهنگری

خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۷ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری: 29 الی 31 مرداد 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا صلابت

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی معدنی


مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۲۴ آبان ۱۴۰۲

مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری: یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر سجاد محبی
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر روشن خوشنوازی

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۶ و ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر حمید خانمحمدی

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
زمان برگزاری: 14 الی 16 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر میترا قاسم زاده

خلاصه مقالات کنگره شیمی


مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۳۰ مهر ۱۴۰۱

مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ برگزاری: ۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
رئیس کنفرانس: دکتر بیوک حبیبی
دبیر علمی: دکتر امیرعباس متین
دبیر اجرایی: دکتر حسین هاشم پور

خلاصه مقالات بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران ۶ مرداد ۱۳۹۷

خلاصه مقالات بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری: ۲۸-۲۶ تیر ماه ۹۷
دبیر علمی کنگره: جناب آقای دکتر حسین عشقی
دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر امیرشکوه سلجوقی

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ اسفند ماه ۹۵
رئیس کنگره: دکتر سید حبیب فیروزآبادی
دبیر علمی کنگره: جناب آقای دکتر سید حسین موسوی پور
دبیراجرایی کنگره: جناب آقای دکتر عبدالکریم عباسپور

خلاصه مقالات هجدهمین کنگره شیمی ایران ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

خلاصه مقالات هجدهمین کنگره شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: ۸ الی ۱۰ شهریور ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا اصغری

خلاصه مقالات سمینارهای الکتروشیمی


مقالات چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

مقالات چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری:۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی: دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی
دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر اسماعیل شمس سولاری

خلاصه مقالات یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران ۸ مهر ۱۳۹۳

خلاصه مقالات یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری: 18 الی 20 شهریور ماه 93
دبیر سمینار: آقای دکتر مجید آروند

خلاصه مقالات سمینارهای کمومتریکس


مقالات نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۲۱ آبان ۱۴۰۲

مقالات نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین
زمان برگزاری: ۲۶ و ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۲
دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمدرضا خانمحمدی خرمی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مجید سلیمانی

مقالات هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

مقالات هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه تربیت مدرس
۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰
دبیرعلمی و اجرایی سمینار: دکتر احمد مانی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری: ۹-۸ آبان ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار: دکتر منصور عرب چم جنگلی

خلاصه مقالات ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۷ آبان ۱۳۹۶

خلاصه مقالات ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 4 الی 5 آبان 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمدحسین فاطمی

خلاصه مقالات سمینارهای آموزش شیمی


خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
زمان برگزاری:۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹
رئیس کنفرانس: جناب آقای دکتر شهرام عروف زاد
دبیر کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحسن موسوی
دبیر علمی سمینار: سرکارخانم دکتر مهشید گلستانه
دبیر اجرایی سمینار: سرکارخانم دکتر زکیه اکرمی

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری: ۴ و ٣ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : سرکار خانم دکتر فرانک منطقی

خلاصه مقالات نهمین کنفرانس آموزش شیمی ۶ مهر ۱۳۹۵

خلاصه مقالات نهمین کنفرانس آموزش شیمی

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: 6 الی 8 شهریور 95
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر نعمت اله ارشدی

خلاصه مقالات هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

خلاصه مقالات هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: 7 - 6 شهریور 92
دبیر سمینار: آقای دکتر مهدی بهزاد

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی و محیط زیست


مقالات دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۲۶ دی ۱۴۰۰

مقالات دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری:۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی: دکتر طاهره روحانی
دبیر اجرایی: دکتر مجید مهدویان

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۱۲ و ۱۳ شهریور ماه۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر جواد ذوالقرنین
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی

خلاصه مقالات هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه مقالات هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: 15 الی 16 شهریور 96
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر وحید وطن پور
دبیر اجرایی سمینار: دکتر محسن شیدایی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران ۷ شهریور ۱۳۹۴

خلاصه مقالات هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
زمان برگزاری: ۴ الی ۵ شهریور ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حسن باقری

خلاصه مقالات سمینارهای کاربردی


مقالات ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

مقالات ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ملایر
زمان برگزاری: ۶ و ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱
دبیر علمی: دکتر علی رضا سلیمانی
دبیر اجرایی: دکتر یاسین قلی ئی

مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه

محل برگزاری: دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) زمان برگزاری: ۵ و ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ دبیر علمی: دکتر آزاده نیک سرشت دبیر اجرایی: دکتر سید مهدی خوش فطرت

مقالات پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۳ مهر ۱۴۰۰

مقالات پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۱-۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی:  دکتر علیرضا امانی قدیم
دبیر اجرایی:  دکتر مجید مظهرقراملکی

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۶ مرداد ۱۳۹۸

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری: ۱-۳ مرداد ۱۳۹۸
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر سید علی حسینی
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر حبیب مهری زاده

خلاصه مقالات سمینارهای زئولیت


مقالات هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۴ مهر ۱۴۰۲

مقالات هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
دبیر کنفرانس: دکتر فرشاد ورامینیان
دبیر علمی کنفرانس: دکتر علیرضا اصغری
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر کیانا پیوندی

مقالات هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۸ مهر ۱۴۰۱

مقالات هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
زمان برگزاری: ۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
دبیر علمی کنفرانس: دکتر علی اکبر طرلانی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر  هانی صیاحی

خلاصه مقالات ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران ۳۰ مهر ۱۳۹۸

خلاصه مقالات ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری: ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی: دکتر علی آیتی
دبیر اجرایی: دکتر مهدی نیک نام شاهرک

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی زئولیت انجمن شیمی ایران ۲ مهر ۱۳۹۷

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۴ و ۵ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : سرکار خانم دکتر معصومه خاتمیان

خلاصه مقالات سمینارهای کاتالیست


مقالات چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

مقالات چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری: ۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
دبیر کنفرانس: دکتر حسین غفوری
دبیر علمی : دکتر علی ملکی
دبیر اجرایی : دکتر افسانه ملاحسینی

مقالات سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

مقالات سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
زمان برگزاری: ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس کنفرانس : دکتر حسن زمانیان
دبیر علمی: دکتر مریم رنجبر
دبیر اجرایی: دکتر راضیه حبیب پور

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۴ اسفند ۱۳۹۸

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
رئیس کنفرانس: دکتر عزیزاله حبیبی
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر روزبه جواد کلباسی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علیرضا حریفی مود

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۱۰ مهر ۱۳۹۷

خلاصه مقالات اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر: جناب آقای پروفسور علی رمضانی
دبیر علمی: جناب آقای دکتر محمد علی رضوانی
دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر سید جمال طباطبایی رضایی

خلاصه مقالات سمینارهای شیمی صنعت


مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی ۱ دی ۱۴۰۰

مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

محل برگزاری:دانشگاه جیرفت
۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۰
دبیرعلمی: سرکار خانم دکتر ندا سیدی
دبیر اجرایی: سرکار خانم دکتر محبوبه زاهدی فر

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

محل برگزاری: دانشگاه جیرفت
زمان برگزاری:۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۹۵
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر راضیه رضوی

خلاصه مقالات سمینارهای دانشجویی