با حمد و سپاس خداوند متعال، دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد با همکاری انجمن شیمی ایران هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران را در آبان ماه سال ۹۸ برگزار نماید. هدف از برگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن فرصتی دیگر برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در زمینه های مختلف کمومتریکس با تاکید بر کاربردهای آنها در حوزه های مختلف و همچنین برقراری ارتباط بیشتر علمی بین پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی می باشد. لذا دانشگاه صنعتی شاهرود مشتاقانه از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و مراکز پژوهشی جهت شرکت در این سمینار دعوت به عمل می آورد.

دبیر علمی سمینار: دکتر ناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار : دکتر منصور عرب چم جنگلی

وبسایت سمینار: http://cnf.shahroodut.ac.ir/ibcs7/fa/

 محورهای همایش:

  • روش ها و الگوریتم های جدید کمومتریکس
  • کالیبراسیون چند متغیره و خوشه بندی
  • روش های تفکیک پیکی چندمتغیره در مدلسازی فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی و صنتعی
  • طراحی دارو/مولکول و روابط کمی ساختار-فعالیت/خاصیت
  • کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوری نانو، باستان شناسی، سیستمهای زیستی و ...

آدرس دبیرخانه:

شاهرود - پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود

تلفن: ۹-۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۴

E-mail: IBCS7@shahroodut.ac.ir