در اولین کنفرانس   Topics in Chemometrics (TIC)که در استرالیا برگزارگردید:

https://tic2017.sciencesconf.org

در این کنفرانس اولین جایزه ی همکاریهای جامع بین المللی در کمومتریکس :

"First award for comprehensive Collaboration in Chemometrics"

به دانشمند برجسته، اسوه ی ادب، تلاش جهادی، تواضع و اخلاق کشورمان جناب آقای پروفسور حمید عبدالهی استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان اعطاء گردید و همچنین مقرر شده است که دومین دوره این کنفرانس در سال ٢٠١٩ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان برگزار شود.

این افتخار بزرگ بین المللی را به جامعه ی علمی کشورمان به ویژه جامعه ی پیشتاز و پشگام شیمی تبریک عرض نموده و از خداوند رحمان و رحیم برای تمام دانشمندان کشورمان به ویژه استاد عبدالهی برکت در سلامتی، علم، عقل، عمر و عزت طلب می نماییم.