تازه‌های شیمی


Nomenclature, Synthesis and Applications of Spirocyclic Compounds ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

Nomenclature, Synthesis and Applications of Spirocyclic Compounds

نویسندگان: دکتر داود حبیبی، دکتر معصومه بیرانوند
انتشارات کمبریج انگلستان

واکنشهای چند جزئی مفاهیم و کاربردها برای طراحی و سنتز (در ۲ جلد) ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

واکنشهای چند جزئی مفاهیم و کاربردها برای طراحی و سنتز (در ۲ جلد)

نویسندگان: راکوئل پی.هررا ، اوجینا مارکز-لوپز
مترجمان: دکتر داود حبیبی، دکتر معصومه بیرانوند

فناوریهای پیشرفته تولید بیودیزل: پیشرفتهای نو در طراحی رآکتورها و کاتالیزورها بهبود یافته ۲ خرداد ۱۴۰۲

فناوریهای پیشرفته تولید بیودیزل: پیشرفتهای نو در طراحی رآکتورها و کاتالیزورها بهبود یافته

نویسنده: امین سلام
مترجمین: دکتر خداداد نظری، دکتر نسیم تدین پور

نانو مواد مغناطیس و کاربردهای آنها ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نانو مواد مغناطیس و کاربردهای آنها

نویسندگان:دکتر کبری‌السادات بهشتی، دکتر فاطمه مرادیان،‌ دکتر محمد یوسفی

شیمی‌دانان برجسته


معرفی کتاب


Nomenclature, Synthesis and Applications of Spirocyclic Compounds ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

Nomenclature, Synthesis and Applications of Spirocyclic Compounds

نویسندگان: دکتر داود حبیبی، دکتر معصومه بیرانوند
انتشارات کمبریج انگلستان

واکنشهای چند جزئی مفاهیم و کاربردها برای طراحی و سنتز (در ۲ جلد) ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

واکنشهای چند جزئی مفاهیم و کاربردها برای طراحی و سنتز (در ۲ جلد)

نویسندگان: راکوئل پی.هررا ، اوجینا مارکز-لوپز
مترجمان: دکتر داود حبیبی، دکتر معصومه بیرانوند

فناوریهای پیشرفته تولید بیودیزل: پیشرفتهای نو در طراحی رآکتورها و کاتالیزورها بهبود یافته ۲ خرداد ۱۴۰۲

فناوریهای پیشرفته تولید بیودیزل: پیشرفتهای نو در طراحی رآکتورها و کاتالیزورها بهبود یافته

نویسنده: امین سلام
مترجمین: دکتر خداداد نظری، دکتر نسیم تدین پور

نانو مواد مغناطیس و کاربردهای آنها ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نانو مواد مغناطیس و کاربردهای آنها

نویسندگان:دکتر کبری‌السادات بهشتی، دکتر فاطمه مرادیان،‌ دکتر محمد یوسفی

مطالب عمومی


مقاله دیدگاه ها درباره نشریافته های تحقیقاتی درنشریات علمی ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله دیدگاه ها درباره نشریافته های تحقیقاتی درنشریات علمی

نویسندگان:دکتراحمدشعبانی، دکترعلی اکبرصبوری، دکترجوادفیض، دکتر بابک کریمی، دکترموسوی موحدی،دکتررضایوسفی، دکترمحمدرضاواشقانی فراهانی

مقاله چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران

نویسنده: دکتر علی اکبر صبوری

مقاله نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند

نویسندگان: دکتر فریبا دشتستانی، دکتر جواد صالحی، دکتر علی اکبر موسوی موحدی

علم بهتر است یا ثروت ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

علم بهتر است یا ثروت

دکتر محمد علی زلفی گل استاد دانشگاه بوعلی سینا- همدان

خبرنامه الکترونیکی