به نام خدا

اولین فراخوان ششمین  سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

دانشگاه مازندران، ۵-۴ آبان ماه ۱۳۹۶
با حمد و سپاس خداوند متعال
 دانشگاه مازندران در نظر دارد با همکاری انجمن شیمی ایران ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران را در آبان ماه سال ۹۶ برگزار نماید. هدف از برگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن فرصتی دیگر برای ارائه آخرین دستاوردهای علمیپژوهشی در زمینه‌های مختلف کمومتریکس با تاکید بر کاربردهای آنها در حوزه‌های مختلف و همچنین برقراری ارتباط بیشتر علمی بین پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی و مراکز صنعتی می‌باشد. لذا دانشگاه مازندران مشتاقانه از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی جهت شرکت در این سمینار دعوت به عمل می‌آورد.
 
دبیرخانه انجمن شیمی ایران