لیست نمایندگان انجمن شیمی ایران در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

Email

۱ دکتر سید حمید احمدی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ahmadi@ccerci.ac.ir
۲ دکتر علیرضا اصغری سمنان  aasghari@semnan.ac.ir
۳ دکتر نیلوفر اکبرزاده سیستان و بلوچستان n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
۴ دکتر ماندانا امیری محقق اردبیلی mandanaamiri@uma.ac.ir
۵ دکتر قدمعلی باقریان صنعتی شاهرود Bagherian48@yahoo.com
۶ دکتر عبدالحمید بامنیری کاشان  Bamoniri@kashanu.ac.ir
۷ دکتر علی رضا برنجی گناباد aberenji@gmail.com
۸ دکتر طاهره روحانی بسطامی صنعتی قوچان t.rohani@qiet.ac.ir
۹ دکتر مرتضی بهرام ارومیه Morteza.bahram@gmail.com
۱۰ دکتر مهدی بیات بوعلی سینا همدان mehdi806@gmail.com
۱۱ دکتر حمید بیضائی زابل hamidchem@yahoo.com
۱۲ دکتر ناهید پوررضا شهید چمران اهواز npourreza@yahoo.com
۱۳ دکتر آزاده تجردی علم و صنعت tajarodi@iust.ac.ir
۱۴ دکتر عباسعلی جعفری یزد jafari@yazd.ac.ir
۱۵ دکتر مهران جوان بخت صنعتی  امیرکبیر mehranjavanbakht@gmail.com
۱۶ دکتر فرحناز حمدی هولاسو موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

f.hamdi@areeo.ac.ir

۱۷ دکتر حمید خانمحمدی  اراک h-khanmohammadi@araku.ac.ir
۱۸ دکتر رضا خلیفه صنعتی شیراز khalifeh@sutech.ac.ir
۱۹ دکتر امین رضا ذوالقدر شیراز arzolghadr@shirazu.ac.ir
۲۰ دکتر حمیدرضا رجبی یاسوج hr.rajabi@gmail.com
۲۱ دکتر صادق رستم نیا مراغه srostamnia@yahoo.com
۲۲ دکتر اکبر رستمی قم a.rostami127@yahoo.com
۲۳ دکتر مجید رضایی والا صنعتی همدان mrezaeivala@gmail.com
۲۴ دکتر ذوالفقار رضوانی  تربیت معلم آذربایجان z_rezvani@yahoo.com
۲۵ دکتر راضیه رضوی جیرفت r.razavi@ujiroft.ac.ir
۲۶ دکتر رضا رنجبر کریمی ولی عصر (عج) رفسنجان r.ranjbarkarimi@vru.ac.ir
۲۷ دکتر عابدین زبردستی لرستان zebardasti@yahoo.com
۲۸ دکتر کاظم سعیدی شهید باهنر کرمان saidik@uk.ac.ir
۲۹ دکتر لطفعلی سقط فروش پیام نور واحد خوی saghatforoush@gmail.com
۳۰ دکتر علیرضا سلیمانی ملایر a.r.soleymani@malayeru.ac.ir
۳۱ دکتر موسی سلیمانی آیت الله العظمی بروجردی M_soleymani2007@yahoo.com
۳۲ دکتر مرتضی شیری الزهراء mshiri@alzahra.ac.ir
۳۳ دکتر فرهاد شیرینی گیلان shirini@guilan.ac.ir
۳۴ دکتر مرضیه صادقی رازی کرمانشاه negarsade@gmail.com
۳۵ دکتر یعقوب صرافی مازندران sarraf1345@yahoo.com
۳۶ دکتر حمیدرضا صفائی آزاد اسلامی واحد شیراز hrsafaei@yahoo.com
۳۷ دکتر ملیحه السادات صفائی  نهاوند azalia_s@yahoo.com
۳۸ دکتر شهرام صیدی خواجه نصیر الدین طوسی s.seidi@kntu.ac.ir
۳۹ دکتر رضا طیبی حکیم سبزواری rtayebee@yahoo.com
۴۰ دکتر رسول عبداله میرزایی شهیدرجایی Ra.mirzaei@srttu.edu
۴۱ دکتر مهدی عسگری سازمان انرژی اتمی mehdiasgari2002@yahoo.com
۴۲ دکتر میرمحمد علوی نیکجه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین dr_alavi@ikiu.ac.ir
۴۳ دکتر رضا فارغی علمداری مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری سوخت مالک اشتر reza_fareghi@yahoo.com
۴۴ دکتر علیرضا فخاری شهید بهشتی a-zavareh@sbu.ac.ir
۴۵ دکتر آرش قادری هرمزگان aghaderi44@yahoo.com
۴۶ دکتر آرش قربانی ایلام arashghch58@yahoo.com
۴۷ دکتر بهرام قنبری صنعتی شریف ghanbari@sharif.edu
۴۸ دکتر سید حبیب کاظمی تحصیلات تکمیلی زنجان habibkazemi@iasbs.ac.ir
۴۹ دکتر غلامحسین گریوانی دامغان grivani@du.ac.ir
۵۰ دکتر حمید گودرزی افشار سید جمال الدین اسدآبادی hamid_gafshar@yahoo.com
۵۱ دکتر مجید ماستری فراهانی خوارزمی mfarahani@khu.ac.ir
۵۲ دکتر احمد مانی تربیت مدرس a.mani@modares.ac.ir
۵۳ دکتر سجاد محبی کردستان

smohebbi@uok.ac.ir

۵۴ دکتر غلامحسین محمدنژاد صنعتی اصفهان mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir
۵۵ دکتر خسرو محمدی خلیج فارس khmohammadi@pgu.ac.ir
۵۶ دکتر محسن مظاهری تهرانی گلستان mmazaheritehrani@yahoo.com
۵۷ دکتر حسین مهدوی تهران hmahdavi@khayam.ut.ac.ir
۵۸ دکتر سید مجتبی موسوی امام حسین (ع) Smmoosavi26@yahoo.com
۵۹ دکتر مجید موسوی اصفهان m.mousavi@sci.ui.ac.ir
۶۰ دکتر مسعود میرزائی فردوسی مشهد mirzaeesh@um.ac.ir
۶۱ دکتر عبدالحسین ناصری تبریز ab.naseri@gmail.com
۶۲ دکتر محمدعلی ناصری بیرجند malinasseri@yahoo.com
۶۳ دکتر فرزانه هاشمی نصر پژوهشگاه نیرو fhashemi@nri.ac.ir
۶۴ دکتر امیرهوشنگ نخعی فرهنگیان a.h.nakhaee1995@gmail.com
۶۵ دکتر محمدرضا یافتیان زنجان yaftian@znu.ac.ir
۶۶ دکتر عبدالمحمد عطاران دانشگاه های پیام نور کشور am.attaran@yahoo.com
۶۷ دکتر احمدرضا مساح دانشگاه های آزاد اسلامی کشور massah@iaush.ac.ir