پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران دانشگاه تهران، ۴-۵ آذر ماه ۱۳۹۴

 

با حمد و سپاس خداوند متعال، دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری انجمن شیمی ایران پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران را در آذرماه سال ۹۴ برگزار نماید. هدف از برگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن فرصتی دیگر برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در زمینه های مختلف کمومتریکس با تاکید بر کاربردهای آنها در حوزه های مختلف و همچنین برقراری ارتباط بیشتر علمی بین پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی و مراکز صنعتی می باشد. لذا دانشگاه تهران مشتاقانه از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آورد.

 

آدرس وب سایت سمینار:

http://chemometrics.ut.ac.ir

 

کمیته اجرایی سمینار:

1 . دکتر جهانبخش قاسمی

 • دبیر سمینار
 • استاد دانشگاه تهران
 • پست الکترونیکی: jahan.ghasemi [at] gmail.com

2 . دکتر سجاد قرقانی

 • عضو کمیته برگزاری
 • استادیار دانشگاه تهران
 • پست الکترونیکی: s.gharaghani [at] ut.ac.ir

3 . دکتر حسن سرشتی

 • عضو کمیته برگزاری
 • دانشیار دانشگاه تهران
 • پست الکترونیکی: sereshti [at] ut.ac.ir

4 . دکتر هادی پرستار

 • عضو کمیته برگزاری
 • استادیار دانشگاه صنعتی شریف
 • پست الکترونیکی: h.parastar [at] sharif.edu

5 . دکتر محمد حسین کریمی

 • عضو کمیته برگزاری
 • استادیار دانشگاه تهران
 • پست الکترونیکی: mhkarimijafari [at] ut.ac.ir

 

آدرس دبیرخانه همایش:

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم

تلفن: ۶۱۱۱۲۴۶۱-۶۶۴۰۳۶۷۲

فکس: ۶۶۴۰۵۱۴۱

پست الکترونیک:   chemometrics.ut@gmail.com