معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا )س ( با همکاری گروه شیمی برگزار می کند:

اولین کارگاه آموزشی کمومتریکس

زمان برگزاری: 9 و 10 اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

شامل 8 ساعت آموزش تئوری و 6 ساعت آموزش عملی و کار با نرم افزار

مدرس: آقای دکتر حمید عبداللهی

30 درصد تخفیف برای دانشجویان

20 درصد تخفیف برای اعضای محترم انجمن شیمی ایران

(کسانی که هم دانشجو و هم عضو انجمن شیمی باشند جمعا شامل 50 درصد تخفیف خواهند شد)

مکان: دانشگاه الزهراء

هزینه ثبت نام: 3000000ریال

مهلت ثبت نام: تا 3 اردیبهشت ماه 1394

نحوه ثبت نام: نام و پست الکترونیکی خود را به آدرس زیر ارسال کنید.

alzahraworkshop@gmail.com

ظرفیت ثبت نام محدود و اولویت با متقاضیانی است که زودتر ثبت نام نمایند .