هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۵ خرداد ۱۴۰۰

هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰
دانشگاه تربیت مدرس

چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران ۲ خرداد ۱۴۰۰

چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
دانشگاه خوارزمی

بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعیه‌ها


نخستین کنفرانس تخصصی دوسالانه چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران ۲۶ مهر ۱۳۹۲

نخستین کنفرانس تخصصی دوسالانه چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران

4 و 5 دیماه 92-اصفهان
برگزار گردید.

شانزدهمین کنگره شیمی ایران ۴ خرداد ۱۳۹۲

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

16-18 شهریورماه در دانشگاه یزد برگزارشد

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران ۳ خرداد ۱۳۹۲

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

12-13 شهریورماه 92 در دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار برگزارشد

کنفرانس‌ها و سمینار‌ها


سومین همایش ملی آموزش شیمی ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سومین همایش ملی آموزش شیمی

چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه۱۴۰۰
دانشگاه فرهنگیان

نخستین کنفرانس تخصصی دوسالانه چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران ۲۶ مهر ۱۳۹۲

نخستین کنفرانس تخصصی دوسالانه چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران

4 و 5 دیماه 92-اصفهان
برگزار گردید.

کارگاه‌ها