دهمین کارگاه و سمینار شیمی نظری و محاسباتی ۲۵ مهر ۱۴۰۰

دهمین کارگاه و سمینار شیمی نظری و محاسباتی

۲-۴ آذر ماه ۱۴۰۰
به صورت مجازی-دانشگاه صنعتی شریف

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰
دانشگاه شهید باهنر کرمان

هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران ۵ خرداد ۱۴۰۰

هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعیه‌ها


نخستین کنفرانس تخصصی دوسالانه چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران ۲۶ مهر ۱۳۹۲

نخستین کنفرانس تخصصی دوسالانه چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران

4 و 5 دیماه 92-اصفهان
برگزار گردید.

شانزدهمین کنگره شیمی ایران ۴ خرداد ۱۳۹۲

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

16-18 شهریورماه در دانشگاه یزد برگزارشد

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران ۳ خرداد ۱۳۹۲

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

12-13 شهریورماه 92 در دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار برگزارشد

کنفرانس‌ها و سمینار‌ها


کارگاه‌ها