با حمد و سپاس خداوند متعال
 دانشگاه مازندران در نظر دارد با همکاری انجمن شیمی ایران ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران را در
۵-۴ آبان ماه ۱۳۹۶ برگزار نماید. هدف از برگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن فرصتی دیگر برای ارائه آخرین دستاوردهای علمیپژوهشی در زمینه‌های مختلف کمومتریکس با تاکید بر کاربردهای آنها در حوزه‌های مختلف و همچنین برقراری ارتباط بیشتر علمی بین پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی و مراکز صنعتی می‌باشد. لذا دانشگاه مازندران مشتاقانه از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی جهت شرکت در این سمینار دعوت به عمل می‌آورد.
 

دبیر کنفرانس: دکتر محمد حسین فاطمی

 

محورهای همایش:

  • کاربرد کمومتریکس در ژنومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و...
  • کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوری نانو، باستان شناسی 
  • الگوریتم های جدید و توسعه نرم افزارهای کمومتریکس
  • روابط کمی ساختار-فعالیت/ویژگی و طراحی دارو
  • تفکیک  منحنی چندمتغیره و کالیبراسیون
  • طراحی آزمایش و بهینه سازی
  • تشخیص الگو و طبقه بندی 
  • روش های  آنالیز چند راهه
  • بیوانفورماتیک

 

آدرس دبیرخانه همایش:

آدرس پستی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی 

تلفن :  01135302323-09906799203

فکس:  01135302333 

وب سایت همایش:  http://conf.umz.ac.ir/SIBCS/

آدرس پست الکترونیک : SIBCS@umz.ac.ir