تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۹خرداد۱۳۹۵

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 15 تیر ماه 1395 تمدید گردید

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۱۴بهمن۱۳۹۴

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

دانشگاه صنعتی شریف
۹-۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ۰۲آذر۱۳۹۴

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه

تا تاریخ ۱۰ آذرماه تمدید شد

اولین فراخوان بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۱۴مهر۱۳۹۴

اولین فراخوان بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

۶ - ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
تهران، پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۱۴مهر۱۳۹۴

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

۶ - ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
تهران، پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران

بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۱۸آبان۱۳۹۳

بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

تغییر تاریخ کنفرانس به 23الی25 اسفندماه 93
دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار گردید

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۰۷آبان۱۳۹۲

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

8 - 6 اسفند ماه 92- دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزار گردید.

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید ۰۱دی۱۳۹۱

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران برگزار گردید

8 تا 10 اسفندماه 91- دانشگاه فردوسی مشهد

فراخوان سمینار شیمی تجزیه ایران ۲۵مرداد۱۳۹۱

فراخوان سمینار شیمی تجزیه ایران

در روزهای 8 لغایت 10اسفندماه 1391
در محل دانشکده علوم