با سلام و دعای خیر:

با کمال مسرت به استحضار جامعه ی پیشگام و پیشتاز علم شیمی کشورمان می رساند، که کلیه مقالات منتشر شده در نشریه ی

Analytical and Bioanalytical Chemistry Research

از اولین شماره در پایگاه اطلاعات علمی  اسکاپوس (Scopus) نمایه شده و در دسترس می باشد.

این موفقیت را خدمت جامعه ی علمی کشورمان تبریک عرض می نماییم. بر خود فرض می دانیم از اساتید و دانشجویان محترم و عزیزی که با مقالات خویش کمک به تاسیس، رشد، بلوغ و بین المللی شدن این مجله ی انجمن شیمی ایران نمودند، کمال تقدیر و تشکر به عمل آوریم، یقینا مدیریت شایسته، نقش کلیدی و عالمانه ی سردبیر و مدیر مسئول مجله جناب آقایان استاد عباس افخمی و استاد اسماعیل شمس سولاری در تاسیس، کسب مجوزهای لازم، ملی و فراملی شدن این مجله ستودنی می باشد. ضمن دست مریزاد به این عزیزان بر خود لازم می دانیم که از همفکری و همکاری صادقانه و خالصانه ی اعضای محترم هیات تحریریه و داوران این مجله نیز تقدیر و تشکر شایسته را به عمل آوریم.

هیات مدیره انجمن شیمی ایران