با سلام

احتراما، پیرو موافقت دانشگاه شهید چمران اهواز با برگزاری بیست و یکمین همایش شیمی تجزیه ایران، تاریخ برگزاری آن از تاریخ 14 الی 16 بهمن ماه سال 93 اعلام میشود. سمینار فوق در حال برنامه ریزی است و اطلاعات مربوط به سمینار فوق متعاقبا اعلام خواهد شد.

دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر ناهید پوررضا

دبیرخانه انجمن شیمی ایران