بسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترم انجمن شیمی ایران می‌رساند که شماره ۲ جلد ۴ نشریه

Analytical and Bioanalytical Chemistry Research

حاوی چهارده مقاله از طریق سایت مجله به آدرس http://analchemres.org/volume_4464.html در دسترس است. از همکاری خوب همه عزیزان در ارسال مقاله و داوری تشکر می شود.

با آرزوی توفیق الهی

سردبیر نشریه تخصصی شیمی تجریه

دکتر عباس افخمی