تقویم سمینارها و وبینارهای انجمن شیمی ایران

۱- سمینارهای انجمن شیمی ایران:

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۲۱ و ۲۲ خرداد ماه سال ۹۹

دانشگاه تهران

(آنلاین)

دکتر هادی اکبرزاده

Website: http://conference.olgou.ir/

E-mail: conference@olgou.ir

تلفن:

   ۸۸۳۵۲۰۸۰۲۱ ۰  و   ۷۱۸۸۳۵۲۰۲۱ ۰

دورنگار:

۸۸۶۳۴۰۰۸ ۲۱۰

اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۲۰ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۹ 

دانشگاه تبریز

(آنلاین)

دکتر عبدالحسین ناصری website: https://ics-1st.tabrizu.ac.ir/fa

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۲۱ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۹ 

پژوهشگاه دانش های بنیادی

(آنلاین)

رئیس کنفرانس:

دکتر مهدی صادقی

دبیرعلمی:

دکتر کاوه کاووسی

دبیراجرایی:

دکتر چنگیز اصلاحچی

Website: https://icb9.ibis.org.ir/

E-mail: icb9@ibis.org.ir

تلفن:

۰۲۱۲۴۵۰۹۶۴۰

هشتمین کنفرانس بین‌المللی نانوساختارها (ICNS8)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۲۸  الی ۳۰ آبان ۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(آنلاین)

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

Website: http://icns8.sharif.ir/

E-mail: icns8.sharif@gmail.com

icns8@sharif.ir

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۴۱۱۸

یازدهمین کنفرانس دوسالانه آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹

دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

(آنلاین)

رئیس کنفرانس: دکتر شهرام عروف زاد

دبیر کنفرانس: دکتر سیدمحسن موسوی

دبیر علمی: دکتر مهشید گلستانه

دبیر اجرایی: دکتر زکیه اکرمی

Websitehttp://icec11.cfu.ac.ir/

E-mail: icec11@cfu.ac.ir

لینک شرکت در کنفرانس:

https://www.skyroom.online/ch/sh.110/icec11

تلفن: ۰۳۱۳۷۸۰۵۷۰۰

۰۹۰۱۹۵۰۳۳۷۶

۰۹۳۰۲۶۸۷۶۳۹

مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی ونهمین کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

به صورت مجازی

برگزارگردید

۱۷ الی ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(آنلاین)

دکتر مجتبی باقرزاده

دکتر سیروس جمالی

دکتر افشین شفیعی

دکتر زهرا جمشیدی

Website: http://www.tccw.ir/

سومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

به صورت مجازی برگزار

می گردد

بهمن ماه ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

(آنلاین)

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی

Website:

http://wsc.ch.sharif.edu/

Email : sut.chemometrics@gmail.com

telegram.me/sut_wsc

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۵۳۲۶

دورنگار:

۰۲۱۶۶۰۲۶۱۶۵

بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران به دلیل شرایط فعلی به سال آینده موکول گردید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رئیس و دبیر علمی: دکتر بیوک حبیبی

دبیر اجرایی: دکتر امیرعباس متین

Website:

فارسی: Icc21.azaruniv.ac.ir

انگلیسی:Icc21e.azaruniv.ac.ir

E-mail:21chemistrycongress@gmail.com

تلفن:

  ۰۹۹۲۸۸۴۰۶۴۵  ،   ۰۴۱۳۱۴۵۲۰۸۲

دورنگار:

۰۴۱۳۴۳۲۷۵۴۱

هفتمین کنفرانس  زئولیت انجمن شیمی ایران

تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد

به دلیل شرایط فعلی به سال آینده موکول گردید پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر علمی: دکتر علی اکبر طرلانی

دبیر اجرایی: دکتر هانی صیاحی

Website:

فارسی: http://izc7.ccerci.ac.ir/?se=1

انگلیسی: http://izc7.ccerci.ac.ir/?se=3

E-mail:IZC7@ccerci.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۸۷۸۷۰

دورنگار: ۰۲۱۴۴۷۸۷۷۸۰

 

 

۲- وبینارهای انجمن شیمی ایران:

 

عنوان وبینار

زمان برگزاری

میزبان

سخنران مهمان

URL

در سال ۱۳۹۹

Aptamer/Antibody functionalized Theranostic Nanoplatforms for Smart Targeting of Cancer cells

برگزارگردید

چهار شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

معرفی استارت آپ های برگزیده حوزه شیمی در آمریکا

برگزارگردید

چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر هرمزی نژاد

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

 1th Better Future by Chemistry International Webinar

برگزارگردید

سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید بلالایی

دکتر وحید خاکی زاده

Dr. Yuanzhi Xia

Dr. Lin Hu

Dr. Zhuofeng Ke

لینک دسترسی :

https://meet.kntu.ac.ir/en/yv7-ef2-fpl

کد دسترسی و ورود به اتاق: 364011

وبینار چرخه عمر شرکت و تحلیل تله بنیانگذار

برگزارگردید

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹  دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر بابک مختاری

https://www.ics.ir/News/Detail/19619/

Synthesis of modified siRNA with improved physical and biological properties

 برگزار گردید

چهار شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۴ بعد از ظهر دانشگاه شیراز دکتر سعید بهادری خلیلی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Occam's Razor: The Principle of Parsimony

 برگزار گردید

۱۱ آذر ۱۳۹۹

ساعت ۵ بعد از ظهر

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حمید عبدالهی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار نقش فوتو (الکترو) کاتالیست ها در محیط زیست و انرژی پایدار

برگزارگردید

۱۲ آذر ۱۳۹۹

ساعت ۳ بعد از ظهر

دانشگاه صنعتی شریف Prof. Wonyong Choi

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vc.sharif.edu/ch/physics-colloquium

Smart combination of Chemometrics and hyperspectral imaging to solve complex problems in analytical chemistry

برگزارگردید 

چهار شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر هادی پرستار

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

The story behind polyoxometalat-based frameworks

برگزارگردید

چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۴ بعد از ظهر

دانشگاه شیراز دکتر مسعود میرزایی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://vroom.shirazu.ac.ir/social9

Photophysical Properties of Organic and Inorganic Chromophores in Different Applications

برگزارگردید

سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر سیروس جمالی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

Smart Targeting of Cancer Cells

برگزارگردید

سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

چگونه می توانم یک شیمیدان خلاق باشم؟

سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸

دانشگاه صنعتی شریف دکتر نعمت الله ارشدی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار نانو مواد هوشمند برای درمان سرطان

چهارشنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۸:۰۰

دانشگاه محقق اردبیلی دکتر مظاهر احمدی

لینک برگزاری:

http://45.82.136.175/sci