وبینار محصولات تراریخته (دست کاری شده) ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

وبینار محصولات تراریخته (دست کاری شده)

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲
سخنران : دکتر بهمن زورمند

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶
سخنران مهمان : دکتر عباس افخمی

International webinar on: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

International webinar on:"Conceptual Density Functional Theory"

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱
سخنرانان مهمان : Prof. Dr. Savas Kaya و دکتر راضیه رضوی پاریزی

وبینار سطوح اَبَر آبگریز: اصول و کاربردها ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

وبینار سطوح اَبَر آبگریز: اصول و کاربردها

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶
سخنران مهمان : پروفسور سعید عزیزیان

بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

فراخوان پذیرش ایده و استارت آپ نانو بایو فناوری ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان پذیرش ایده و استارت آپ نانو بایو فناوری

مهلت ارسال ایده: پایان اردیبهشت ماه

دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی قوچان

وبینار گیاهان دارویی و اسانس گیری ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

وبینار گیاهان دارویی و اسانس گیری

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲
سخنران : دکتر مجید حلیمی خلیل آباد

سلسله وبینارهای شیمی ایران: گذشته، حال، آینده ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سلسله وبینارهای شیمی ایران: گذشته، حال، آینده

پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱
سخنرانان مهمان : پروفسور سیدحبیب فیروزآبادی و دکتر بابک مختاری

وبینار اثر آنومری: گذشته، حال و آینده ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

وبینار اثر آنومری: گذشته، حال و آینده

چهارشنبه اول اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶
سخنران مهمان : پروفسور محمدعلی زلفی گل

International Webinar: Sustainable Environmental Remediation Strategies & Solution ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

International Webinar: Sustainable Environmental Remediation Strategies & Solution

۲۳-۲۴ فروردین ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱ الی ۱۴
دانشگاه جیرفت

وبینار کاربردهای نظریه تابعیت چگالی (DFT) در شیمی ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

وبینار کاربردهای نظریه تابعیت چگالی (DFT) در شیمی

دوشنبه ۲۳فروردین ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۷:۳۰
سخنران : دکتر راضیه السادات رضوی پاریزی

Chemical Biopsy Tools Based on Microextraction Principles Webinr ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

Chemical Biopsy Tools Based on Microextraction Principles Webinr

دوشنبه ۲۳فروردین ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸:۳۰
سخنران : Prof. Janusz Pawliszyn

وبینار کاربرد شیمی تجزیه سبز در آنالیز مواد غذایی ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

وبینار کاربرد شیمی تجزیه سبز در آنالیز مواد غذایی

سه شنبه ۲۴فروردین ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸
سخنران : دکترمحبوبه شیرانی

وبینار زمین ما، آینده ما  (Chem_Talk) برگزار گردید ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

وبینار زمین ما، آینده ما (Chem_Talk) برگزار گردید

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸ الی ۲۱
بحث آزاد (free discussion) بوده و تمامی دانشجویان در سراسر جهان می‌توانند در آن شرکت کنند

وبینار فوتو حساس کننده ها و فوتودینامیک درمانی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

وبینار فوتو حساس کننده ها و فوتودینامیک درمانی

چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶
سخنران : پروفسور حسن حدادزاده