تقویم سمینارهای سالهای گذشته انجمن شیمی ایران براساس گرایش

 

سمینارهای برگزار شده شیمی آلی انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

نام سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

۲۶-۲۸ دی ۱۳۶۹

دکتر جواد عزیزیان

۲

دومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه مازندران

۲۶-۲۸ خرداد ۱۳۷۱

دکتر فرج اله مهنازاده

۳

سومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تربیت معلم اراک

۲۵-۲۷ خرداد ۱۳۷۳

دکتر ناصر فروغی فر

۴

چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵-۲۷ مهر ۱۳۷۴

دکتر مجید هروی

۵

پنچمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۷-۲۹ مرداد ۱۳۷۵

دکتر شادپور ملک پور

۶

ششمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تبریز

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۷۶

دکتر سید ابوالقاسم فخری

۷

هفتمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تهران

۲۱-۲۲ خرداد ۱۳۷۸

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

۸

هشتمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه کاشان

۲۷-۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۹

دکتر عبدالحمید بامنیری

۹

نهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه امام حسین(ع)

۲۴-۲۶ مهر ۱۳۸۰

دکتر عبداله جاویدان

۱۰

دهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه گیلان

۱۹-۲۱ شهریور ۱۳۸۱

دکتر منوچهر مامقانی

۱۱

یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳-۱۵ بهمن ۱۳۸۳

دکتر عبدالرضا حاجی پور

۱۲

دوازدهمین سمینار شیمی آلی ایران و چهارمین گردهمائی اساتید شیمی آلی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۸۴

دکتر علمدار آشناگر

۱۳

سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۵

دکتر رامین قربانی واقعی

۱۴

چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه زابل

۱۴-۱۶ اسفند ۱۳۸۶

دکترحسین توکل

۱۵

پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۶-۸ شهریور ۱۳۸۷

دکتر عبدالحمید علیزاده

۱۶

شانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه زنجان

۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸

دکتر علی رمضانی

۱۷

هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه مازندران

۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹

دکتر حشمت اله علی نژاد

۱۸

هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰

دکتر نوراله حاضری

۱۹

نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱

دکتر علی دره کردی

۲۰

بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲

دکتر رامین قربانی واقعی

۲۱

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ایلام

۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲

خانم دکتر مریم حجامی

۲۲

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه تبریز

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳

دکتر رضا نجار

۲۳

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه کردستان

۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴

دکتر کمال امانی

۲۴

بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۳-۵ شهریور ۱۳۹۵

دبیرعلمی:

دکتر محمد قلعه اسدی

دبیراجرایی:

دکتر عبدالرضا ابری

۲۵ بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران دانشگاه علم و صنعت ۱۱-۱۳شهریور  ۱۳۹۶

دبیر:دکتر شهرزاد جوانشیر

دبیر علمی:

دکتر علی ملکی

دبیر اجرایی:

دکتر محمد قربان دکامین

۲۶ بیست وششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران دانشگاه زابل ۲۳-۲۱ اسفند ۹۷

دبیر علمی:

دکتر علیرضا اویسی

دبیر اجرایی:

دکتر حمید بیضائی

۲۷ بیست وهفتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران دانشگاه ارومیه ۳۰ مرداد الی یک شهریور ماه ۹۸

دبیر علمی: دکتر نادر نوروزی پسیان

دبیر اجرایی:

دکتر قاسم مرندی

۲۸

بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

دبیر علمی: دکتر نجم الدین عزیزی

دبیر اجرایی: دکتر سلمان طاهری

۲۹ دومین گردهمایی تخصصی شیمی آلی فلزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کمیته شیمی آلی انجمن شیمی ایران
۳۰ بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران دانشگاه قم   ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲

دبیر علمی:  دکتر مصطفی کیامهر

دبیر اجرایی: دکتر محمود زارعی

 

 سمینارهای برگزار شده شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۳۱ خرداد الی ۱ تیر ۱۳۶۸

-----

۲

دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه تبریز

۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹

دکتر محمدحسین پورنقی آذر

۳

سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰

دکتر ابراهیم نوروزیان

۴

چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵-۲۶ فروردین ۱۳۷۲

دکتر علی سرافراز یزدی

۵

پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳-۲۵ فروردین ۱۳۷۳

دکتر علی اصغر انصافی

۶

ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

۲۴-۲۶ تیر ۱۳۷۴

دکتر محمدرضا حاج محمدی

۷

هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه اصفهان

۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵

دکتر حسین فقیهیان

۸

هشتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۵-۱۷ بهمن ۱۳۷۶

خانم دکتر ناهید پوررضا

۹

نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه تبریز

۱۸-۲۰ مرداد ۱۳۷۸

دکتر جوانشیر جوزن

۱۰

دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۱۸-۲۰ بهمن ۱۳۷۹

دکتر مهدی جلالی هروی

۱۱

یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه یزد

۹-۱۱ بهمن ۱۳۸۰

خانم دکتر شایسته دادفرنیا

۱۲

دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه مازندران

۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱

دکتر جهانبخش رئوف

۱۳

سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

دکترمحمود چمساز

۱۴

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه بیرجند

۷-۹ شهریور ۱۳۸۴

خانم دکتر سوسن صادقی

۱۵

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شیراز

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

دکتر عبدالکریم عباسپور

۱۶

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۶-۸ مرداد ۱۳۸۸

دکتر عباس افخمی

۱۷

هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه کاشان

۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

دکتر محسن بهپور

۱۸

هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

دکتر میثم نوروزی فر

۱۹

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱

دکتر علی سرافراز یزدی

۲۰

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶-۸ اسفند ۱۳۹۲

دکتر علی اصغر انصافی

۲۱

بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۳-۲۵ اسفند ۱۳۹۳

خانم دکتر ناهید پوررضا

۲۲

بیست ودومین سمینار شیمی تجزیه ایران

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۶-۸ بهمن ۱۳۹۴

دکتر سید حمید احمدی

۲۳

بیست وسومین سمینار شیمی تجزیه ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۹-۱۱ شهریور ۱۳۹۵

دبیرعلمی:

دکتر حبیب باقری

دبیراجرایی:

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

۲۴ بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸-۱۰ شهریور  ۱۳۹۶

دبیرعلمی:

دکتر بیوک حبیبی

دبیراجرایی:

دکتر امیرعباس متین

۲۵ بیست وپنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه تبریز ۱۴-۱۲ شهریور ۹۷

دبیر: دکتر عبدالحسین ناصری

دبیر علمی:

دکتر میررضا مجیدی

دبیر اجرایی:

دکتر محمدسعید سرورالدین

۲۶ بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه سمنان ۵-۳ شهریور ۹۸

دبیر:

دکتر علیرضا اصغری

دبیر علمی:

دکتر مریم رجبی

دبیر اجرایی:

دکتر مهدی بهزاد

۲۷ بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۳-۱ شهریور ماه  ۱۴۰۱

دبیر :

دکتر محمدرضا یافتیان

دبیر علمی کنفرانس :

دکتر ناصر دلالی

دبیر اجرایی کنفرانس :

دکتر سیاوش نوروزی

 

سمینارهای برگزار شده شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱

اولین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

۱۸-۱۹ خرداد ۱۳۷۰

دکتر مسعود حسن پور

----

۲

دومین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه اصفهان

۷-۹ شهریور ۱۳۷۴

دکتر اصغر زینی اصفهانی

----

۳

سومین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲-۲۴ آبان ۱۳۷۵

دکتر سید فرامرز طیاری

۴

چهارمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۷۹

دکتر حسین نقیبی

۵

پنجمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

۱۱-۱۳ بهمن ۱۳۸۰

دکترحسین اسلامی

۶

ششمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه ارومیه

۵-۷ شهریور ۱۳۸۱

دکتر هدایت راحمی

----

۷

هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۸-۲۱ اسفند ۱۳۸۳

دکتر یوسف غایب

۸

هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰ آبان الی ۳ آذر ۱۳۸۴

دکتر محمد حسن انتظاری

۹

نهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه گیلان

۲۳-۲۵ خرداد ۱۳۸۵

دکتر علی قنادزاده

۱۰

دهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه اصفهان هتل آسمان

۳-۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

دکتر اصغرزینی اصفهانی

----

۱۱

یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه محقق اردبیلی

۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۷

دکترعزیز حبیبی

۱۲

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه کردستان- سنندج

۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۸

دکتر خالد عزیزی

۱۳

سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۴-۲۶ فروردین ۱۳۸۹

دکتر محمد مهدی پاپری(علویان مهر)

۱۴

چهاردهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۶-۹ اسفند ۱۳۸۹

دکتر حسن به نژاد

۱۵

پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه تهران

۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۹۱

دکتر علی مقاری

۱۶

شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

۷-۹ آبان ۱۳۹۲

دکتر سعید یگانگی

۱۷

هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳

دکتر سیف اله جلیلی

۱۸

هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پردیس دانشگاه تهران – کیش

۱۵-۱۸ اسفند ۱۳۹۴

دکتر علی مقاری

۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه گیلان ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دکتر علی قنادزاده گیلانی
۲۰ بیستمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران دانشگاه اراک ۲۹-۳۱ مرداد  ۱۳۹۶ دکتر علیرضا صلابت
۲۱ بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷

دبیر علمی: دکتر جابر جهان بین

 

دبیر اجرایی: دکتر رحمان سلامت آهنگری

۲۲ بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۳۱-۲۹ مرداد۹۸

دبیر علمی:

دکتر مرتضی واحدپور

دبیر اجرایی:

دکتر حامد بهرامی

۲۳

نخستین مدرسه تابستانی شیمی فیزیک

(مجازی)

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۷ و۲۸  تیرماه ۱۴۰۰ ---- ----
۲۴

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰

دبیر: دکتر مریم دهستانی

 

دبیر علمی: دکتر وحید صاحب

 

بیران اجرایی: دکتر سیدمحمدعلی حسینی

 

دکتر عفت جمالی زاده

 

 

 سمینارهای برگزار شده شیمی معدنی انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه علوم و صنایع دفاعی و دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹

دکتر مهدی امیرنصر

۲

دومین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه الزهراء

۲۳-۲۴ بهمن ۱۳۷۰

دکتر یحیی فرهنگی

۳

سومین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه تبریز

۱۱-۱۳ مرداد ۱۳۷۳

دکتر علی اکبر خاندار

۴

چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۷-۱۸ مرداد ۱۳۷۴

دکتر سید جواد صابونچی

۵

پنجمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه اصفهان

۱۰-۱۱ شهریور ۱۳۷۸

دکتر محمدحسین حبیبی

۶

ششمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶-۱۷ آبان ۱۳۸۰

دکتر محمد علیزاده

۷

هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه زنجان

۷-۸ اسفند ۱۳۸۱

دکتر حسن حسینی منفرد

۸

هشتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه تربیت معلم تبریز

۳-۵ شهریور ۱۳۸۳

دکتر مؤید حسینی صدر

۹

نهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه سمنان

۱۶-۱۷ اسفند ۱۳۸۵

دکتر علی عمو زاده

۱۰

دهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر مژگان خراسانی مطلق

۱۱

یازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۳-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

دکتر مهدی امیرنصر

۱۲

دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه  گیلان

۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

دکتر خلیل طباطبائیان

۱۳

سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۰

خانم دکتر عزت رفیعی

۱۴

چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه صنعتی شریف

۷-۸ شهریور ۱۳۹۱

دکتر مجتبی باقرزاده

۱۵

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه حکیم سبزواری

۱۲-۱۳ شهریور ۱۳۹۲

دکتر رضا طیبی

۱۶

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۵-۷ شهریور ۱۳۹۳

دکتر صادق صالح زاده

۱۷

هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۲-۱۴ شهریور ۱۳۹۴

دکتر ذوالفقار رضوانی

۱۸ هجدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه فردوسی مشهد
۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵

دبیر علمی:دکتر حسین اشتیاق حسینی

دبیر اجرایی: امیرشکوه سلجوقی

۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴-۱۶ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر میترا قاسم زاده

دبیر اجرایی:

دکتر علی اکبر طرلانی

۲۰ بیستمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ۰۲-۸۱ اسفند ۹۷

دبیر علمی:

دکتر نیلوفر اکبرزاده

دبیر اجرایی:

دکتر حمیده سراوانی

۲۱ بیست ویکمین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران دانشگاه اراک ۷-۶ شهریور ۹۸

دبیر علمی: دکتر مژگان

زنده دل

دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی

۲۲ بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران دانشگاه کردستان یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲

دبیر علمی:  دکتر سجاد محبی

دبیر اجرایی: دکتر روشن خوشنوازی

 

 

 کنگره های شیمی برگزار شده انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه اصفهان

۲۰-۲۲ خرداد ۱۳۶۵

-----

۲

دومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶-۱۹ شهریور ۱۳۶۶

دکتر محمد علی پسند

۳

سومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۱-۲۴ شهریور ۱۳۶۷

-----

۴

چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه گیلان

۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۶۸

-----

۵

پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه علم و صنعت

۵-۸ شهریور ۱۳۶۹

دکتر حجت اله کریم پور

۶

ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تهران

۱۱-۱۴ شهریور ۱۳۷۰

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

۷

هفتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و پنجمین کنگره پژوهش، نفت، گاز و پتروشیمی

باشگاه نفت شهید منتظری اصفهان

۹-۱۲ شهریور ۱۳۷۱

مهندس علی احمدی

۸

هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

۱۰-۱۲ شهریور ۱۳۷۲

دکتر محمدحسن پیروی

۹

نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۷۳

دکتر سید صاحب سادات حسینی

۱۰

دهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-کرج

۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۴

مهندس کریم اکبری حقیقی

۱۱

یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۷۵

دکتر محمدعلی بیگدلی

۱۲

دوازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و دومین کنگره بین المللی ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۹-۱۱ شهریور ۱۳۷۶

دکتر اسداله ناصح زاده

۱۳

سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت مدرس

۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۷۷

دکتر حسین غریبی

۱۴

چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه تربیت معلم تهران

۲۸-۳۰ بهمن ۱۳۸۲

دکتر کاظم رفوئی

۱۵

پانزدهمین کنگره ملی،سال جهانی شیمی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

دکتر عباس افخمی

۱۶

شانزدهمین کنگره ملی شیمی ایران

دانشگاه یزد

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

دکتر محمد امرالهی

۱۷

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

دکتر رضا رنجبر کریمی و دکتر مسعود روحانی مقدم

۱۸

هجدهمین کنگره ملی شیمی ایران

دانشگاه سمنان

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

دکتر علیرضا اصغری

۱۹ نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران دانشگاه شیراز ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵

رئیس کنگره: دکتر سیدحبیب فیروزآبادی

دبیر علمی: دکتر سیدحسین موسوی پور

دبیر اجرایی: دکتر عبدالکریم عباسپور

۲۰ بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۸-۲۶ تیر ۹۷

دبیر علمی: دکتر حسین عشقی

دبیر اجرایی: دکتر امیر شکوه سلجوقی

۲۱ بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ 

رئیس کنفرانس:

دکتر حسن ولی زاده

دبیر علمی:

دکتر امیرعباس متین

دبیر اجرایی:

دکتر حسین هاشم پور

۲۲ بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رئیس کنگره  : دکتر حسن زمانیان

دبیر کنگره: دکتر فرج الله مهنازاده

دبیر اجرایی کنگره: دکتر اسلام کاشی

 

 

سمینارهای دوسالانه برگزار شده الکتروشیمی انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه خواجه نصیر

۲۴-۲۵ خرداد ۱۳۷۴

-----

۲

دومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه تبریز

۲۸-۲۹ خرداد ۱۳۷۶

دکتر محمدحسین پورنقی آذر

۳

سومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه مازندران

۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸

دکتر جهانبخش رئوف

۴

چهارمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه تهران

۲۳-۲۴ خرداد ۱۳۸۰

دکتر محمد رضا گنجعلی

۵

پنجمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۹-۲۰ شهریور  ۱۳۸۲

دکترمحمدحسین مشهدی زاده

۶

ششمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۴

دکتر داوود نعمت الهی

۷

هفتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه ارومیه

۶-۸ شهریور ۱۳۸۶

دکتر رضا امامعلی سبزی

۸

هشتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه کردستان- سنندج

۲۳-۲۵ تیر ۱۳۸۸

دکتر عبداله سلیمی

۹

نهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه یزد

۲-۴ بهمن ۱۳۸۹

دکتر حمیدرضا زارع

۱۰

دهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

۲۷-۲۹ تیر ۱۳۹۱

دکتر محمد باقر قلیوند

۱۱

یازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

دانشگاه گیلان

۱۸-۲۰ شهریور  ۱۳۹۳

دکتر مجید آروند

۱۲ دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه اصفهان ۱۳-۱۴ اردیبهشت۱۳۹۶ دکتر اسماعیل شمس سولاری
۱۳ سیزدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه خلیج فارس ۹-۸ اسفند ۹۷

دبیر علمی: دکتر صادق کریمی

دبیر اجرایی: دکتر اسماعیل تماری

۱۴

چهاردهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه خوارزمی ۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰

دبیر علمی: دکتر  محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

 

 

سمینارهای برگزار شده آموزش شیمی انجمن شیمی ایران تاکنون:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه تبریز

۲۵-۲۷
مرداد ۱۳۷۶

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

۲

دومین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۷

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

۳

سومین کنفرانس آموزش شیمی ایران

آموزش و پرورش استان اصفهان

۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۸

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

۴

چهارمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه کرمان

۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۹

دکتر پرویز رشیدی رنجبر

۵

پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

-----

تابستان ۱۳۸۰

-----

۶

ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه اهواز

۱۳-۱۵ دی ۱۳۸۵

خانم دکتر ناهید پوررضا

۷

هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه زنجان

۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰

دکتر نعمت اله ارشدی

۸

هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دانشگاه سمنان

۶-۷ شهریور ۱۳۹۲

دکترسید حسن زوار موسوی

۹ نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران دانشگاه زنجان ۶-۸ شهریور ۱۳۹۵ دکتر نعمت اله ارشدی
۱۰ دهمین سمینار آموزش شیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه علم و صنعت ۴-۳ شهریور ۹۷

دبیر علمی: دکتر زهرا احمدآبادی

دبیر اجرایی: دکتر فرانک منطقی

۱۱

یازدهمین کنفرانس دوسالانه آموزش شیمی انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹

رئیس کنفرانس: دکتر شهرام عروف زاد

دبیر کنفرانس: دکتر سیدمحسن موسوی

دبیر علمی: دکتر مهشید گلستانه

دبیر اجرایی: دکتر زکیه اکرمی

 

 

 سمینارهای برگزار شده شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه یاسوج

۱-۲ آبان ۱۳۸۱

دکتر بهادر کرمی

۲

دومین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه اصفهان

۷-۹ بهمن ۱۳۸۲

دکتر حسین فقیهیان

۳

سومین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه کردستان

۵-۷ مهر ۱۳۸۴

دکتر علی حسین سروستانی

۴

چهارمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست ایران

بندر عباس – پژوهشکده اکولوژی

۷-۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

دکتر محمد صدیق مرتضوی

۵

پنجمین سمیناردوسالانه شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

۳۰ آذر الی ۲ دی ۱۳۹۰

دکتر آرش مراد زادگان

۶

ششمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه تبریز

۷-۸ آبان ۱۳۹۲

دکتر سهیل عابر

۷

هفتمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست ایران

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران

۴-۵ شهریور ۱۳۹۴

دکتر حسن باقری

۸ هشتمین سمیناردوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران دانشگاه خوارزمی ۱۵-۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر وحید وطن پور

دبیر اجرایی:

دکتر محسن شیدایی

۹ نهمین سمیناردوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران دانشگاه اراک ۱۳-۱۲ شهریور ۹۸

دبیر علمی:

دکتر جواد ذوالقرنین

دبیراجرایی:

دکتر علیرضا خدابخشی

۱۰

دهمین سمیناردوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه صنعتی قوچان ۱۱-۱۰  آبان ماه ۱۴۰۰

دبیر علمی: دکتر طاهره روحانی

دبیر اجرایی: دکتر مجید مهدویان

 

سمینارهای دوسالانه برگزار شده کمومتریکس انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱

اولین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه اراک

۱۴-۱۵ شهریور ۱۳۸۵

دکتر غلامحسین عظیمی

۲

دومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه ارومیه

۵-۸ آبان ۱۳۸۸

دکتر مرتضی بهرام

۳

سومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تبریز

۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۰

دکتر عبدالحسین ناصری

۴

چهارمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه شیراز

۶-۷ آذر ۱۳۹۲

دکتر بهرام همتی نژاد

دکتر جواد تشخوریان

۵

پنجمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تهران

۴-۵ آذر ۱۳۹۴

دکتر جهانبخش قاسمی

دکتر سجاد قرقانی

۶ ششمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران دانشگاه مازندران ۴-۵ آبان ۱۳۹۶ دکتر محمدحسین فاطمی
۷ هفتمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود ۸-۹ آبان ۹۸

دبیر علمی:

دکتر ناصر گودرزی

دبیر اجرایی:

دکتر منصور عرب چم جنگلی

۸

هشتمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه تربیت مدرس ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ دبیر علمی و اجرایی: دکتر احمد مانی
۹ نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲

دبیر علمی:  دکتر محمدرضا خانمحمدی خرمی

دبیر اجرایی: دکتر مجید سلیمانی

----

 
 

 

مدرسه زمستانه کمومتریکس برگزار شده انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان مدرسه

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین مدرسه زمستانه کمومتریکس

دانشگاه صنعتی شریف

۶-۸ بهمن ۹۷

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۲

دومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

دانشگاه صنعتی شریف

۱۲  الی ۱۴ بهمن ۹۸

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۳

سومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف

۱۲ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹  کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۴

پیش مدرسه  چهارمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف

چهارشنبه ۱۳ بهمن

ساعت ۸:۳۰

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۵

چهارمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف

۱۷ الی ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران
۶ پنجمین مدرسه زمستانه کمومتریکس دانشگاه صنعتی شریف ۸ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

 

سمپوزیوم کمومتریکس برگزار شده انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان مدرسه

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه تبریز

 ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۹۹

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۲

دومین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه تبریز

۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۳

سومین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

(حضوری-مجازی)

دانشگاه تبریز  ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

  

سمینارهای برگزار شده کاربردی انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱ نخستین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه تبریز ۱-۲ شهریور ۱۳۹۵ دکتر محمود زارعی
۲ دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۶-۵ شهریور ۱۳۹۶

دبیر: دکتر محمد حسین رسولی فرد

دبیر علمی:

دکتر میر سعید سید دراجی

دبیر اجرایی:

دکتر رحمت اله پورعطا

۳ سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۷-۶ شهریور ۹۷

دبیر علمی:

دکتر جلال بصیری پارسا

دبیر اجرایی:

دکتر جواد صاین

۴ چهارمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه ارومیه ۳-۱ مرداد ۹۸

دبیر علمی:

دکتر سیدعلی حسینی

دبیر اجرایی:

دکتر حبیب مهریزاده

۵

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران-مجازی

(کرونا ویروس)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۱-۹ شهریور  ۱۴۰۰

دبیر علمی: دکتر علیرضا امانی قدیم

دبیر اجرایی: دکتر مجید مظهرقراملکی

۶ ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه ملایر ۶ الی ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

دبیر علمی:

دکتر علیرضا سلیمانی

دبیر اجرایی:

دکتر یاسین قلی ئی

 

سمینارهای برگزار شده زئولیت انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱ اولین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه امیر کبیر ۱۳۸۷ -----
۲ دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۹ -----
۳ سومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه اراک ۱۳۹۱ -----
۴ کنفرانس ملی زئولیت ایران دانشگاه علم و صنعت ۱۳۹۴ -----
۵ چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ۱-۲ شهریور  ۱۳۹۶ دکتر مژگان زنده دل
۶ پنجمین کنفرانس  بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه تبریز ۴-۵ شهریور ۹۷ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی
۷ ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه صنعتی قوچان ۲۷-۲۶ شهریور ۹۸

دبیر علمی:

دکتر علی آیتی

دبیراجرایی:

دکتر مهدی نیکنام

۸ هفتمین کنفرانس  زئولیت انجمن شیمی ایران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۸ و ۹ شهریور ماه سال  ۱۴۰۱

دبیر علمی:

دکتر علی اکبر طرلانی

دبیر اجرایی:

دکتر هانی صیاحی

۹ هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران دانشگاه سمنان ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲

دبیر: دکتر فرشاد ورامینیان

دبیر علمی:  دکتر علیرضا اصغری

دبیر اجرایی: دکتر کیانا پیوندی

 

 

سمینارهای برگزار شده کاتالیست انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱ اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۱۱-۰۱  شهریور ۹۷

دبیر: دکتر علی رمضانی

دبیر علمی: دکتر محمدعلی رضوانی

دبیر اجرایی: دکتر سید جمال طباطبائی رضائی

۲ دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران دانشگاه خوارزمی ۳۰ بهمن ماه الی یک اسفند ماه ۹۸

رئیس کنفرانس:

دکتر عزیزاله حبیبی

دبیرعلمی:

دکتر علیرضا حریفی مود

دبیراجرایی:

دکتر روزبه کلباسی

۳ سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

رئیس کنفرانس :

دکتر علیرضا عشوری

دبیر علمی کنفرانس :

دکتر مریم رنجبر

دبیر اجرایی کنفرانس :

دکتر راضیه حبیب پور

۴ چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران دانشگاه علم و صنعت ایران ۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

دبیر کنفرانس :

دکتر حسین غفوری

دبیر علمی کنفرانس :

دکتر علی ملکی

دبیر اجرایی کنفرانس :

دکتر افسانه ملاحسینی

 

سمینارهای برگزار شده سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱ ششمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر زهرا جمشیدی
۲ هفتمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۷-۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ دکتر زهرا جمشیدی
۳ هشتمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی دانشگاه اصفهان  ۸ - ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دکتر کیومرث اسکندری
۴

نهمین مدرسه زمستانه شیمی نظری و محاسباتی  ( لغو گردید)

دانشگاه صنعتی شریف ۳۰ دی الی ۴ بهمن ۹۸ ----
۵

اولین مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی و نهمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی-مجازی

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف ۱۷ الی ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹

دکتر مجتبی باقرزاده

دکتر سیروس جمالی

دکتر افشین شفیعی

دکتر زهرا جمشیدی

۶

دهمین کارگاه و سمینار شیمی نظری و محاسباتی-مجازی

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف ۲-۴ آذر ماه ۱۴۰۰ دکتر زهرا جمشیدی
۷

دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

(کرونا ویروس-مجازی)

دانشگاه صنعتی شریف ۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ دکتر زهرا جمشیدی
۸ سومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی دانشگاه صنعتی شریف ۱ الی ۵ اسفندماه ۱۴۰۱ دکتر زهرا جمشیدی
۹ چهارمین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی دانشگاه صنعتی شریف ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ دکتر زهرا جمشیدی
 
 
 

سمینارهای برگزار شده شیمی صنعت انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار شیمی صنعت

دانشگاه صنعتی شریف

۲۲-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

دکتر بهرام قنبری

۲

دومین سمینار شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۱

دکتر مریم میرزاآقایان و دکتر کاظم کارگشا

۳ نخستین همایش توسعه در علوم و صنایع شیمیایی دانشگاه جیرفت ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر راضیه رضوی
۴

دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی-مجازی

کمیته شیمی صنعت انجمن شیمی ایران

(کرونا ویروس)

دانشگاه جیرفت ۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۰

دبیر علمی: دکتر ندا سیدی

دبیر اجرایی: دکتر محبوبه زاهدی فر

 

 

 سمینارهای برگزار شده دانشجویی انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار دانشجوئی شیمی

دانشگاه اصفهان

۹-۱۱ آبان ۱۳۸۵

دکتر حسن سبزیان

۲

دومین سمینار دانشجوئی شیمی

دانشگاه گیلان

۱۴-۱۶ مهر ۱۳۹۴

دکتر فرهاد شیرینی

 

 

سمینارهای برگزار شده ماکروسیکل انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار شیمی ماکروسیکل ایران

-----

-----

-----

۲

دومین سمینار شیمی ماکروسیکل ایران

دانشگاه زنجان

۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲

دکتر محمد رضا یافتیان

 

 

سمینار برگزار شده واکنشهای چند جزئی انجمن شیمی ایران:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار واکنشهای چندجزیی

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در کرمان

۹-۱۰ خرداد ۱۳۹۱

دکتر الهه مصدق