هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی کاتالیست انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر روزبه جواد کلباسی ریاست کمیته خوارزمی
۲ دکتر مجید مقدم دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر علی رمضانی عضو کمیته زنجان
۴ دکتر سعید رعیتی عضو کمیته خواجه نصیرالدین طوسی
۵ دکتر مصطفی قلی زاده عضو کمیته فردوسی مشهد
۶ دکتر راضیه حبیب پور عضو کمیته سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور
۷ دکتر محمود زیارتی عضو کمیته صنعتی مالک اشتر -----
۸ دکتر علی ملکی عضو کمیته علم و صنعت ایران

 

لیست اعضای منتخب دوره پیشین کمیته­ تخصصی کاتالیست انجمن شیمی ایران:

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر مهران غیاثی

ریاست کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر مجید مقدم

دبیر کمیته

اصفهان

۳

دکتر محمدحسن پیروی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۴

دکتر داریوش خلیلی

عضو کمیته

شیراز

۵

دکتر مسعود صلواتی نیاسر

عضو کمیته

کاشان

۶

دکتر بابک کریمی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷

دکتر علی اکبر میرزائی

عضو کمیته

سیستان وبلوچستان

۸

دکتر پیمان نجفی مقدم

عضو کمیته

ارومیه

 
 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اکبر میرزائی

ریاست کمیته

سیستان وبلوچستان

۲

دکتر ناصر ایرانپور

دبیر کمیته

شیراز

۳ دکتر علیرضا  حسنی نژاد عضو کمیته خلیج فارس -----

۴

دکتر سعید رعیتی

عضو کمیته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۵ دکتر حشمت اله علی نژاد عضو کمیته مازندران

۶

دکتر مصطفی فیضی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

-----

۷

دکتر بابک کریمی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۸

دکتر علیرضا محجوب

عضو کمیته

تربیت مدرس

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اکبر میرزائی

ریاست کمیته

سیستان وبلوچستان

۲

دکتر ناصر ایرانپور

دبیر کمیته

شیراز

۳ دکتر علیرضا  حسنی نژاد عضو کمیته خلیج فارس -----

۴

دکتر سعید رعیتی

عضو کمیته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۵ دکتر حشمت اله علی نژاد عضو کمیته مازندران

۶

دکتر مصطفی فیضی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

-----

۷

دکتر بابک کریمی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۸

دکتر علیرضا محجوب

عضو کمیته

تربیت مدرس

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر شهرام تنگستانی نژاد

ریاست کمیته

اصفهان

۲ دکتر مجید مقدم دبیر کمیته اصفهان

۳

دکتر ناصر ایرانپور

عضو کمیته

شیراز

۴ دکتر عبدالرضا رضایی فرد عضو کمیته بیرجند

۵

دکتر سعید رعیتی

عضو کمیته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۶ دکتر حشمت اله علی نژاد عضو کمیته مازندران

۷

دکتر مصطفی قلی زاده

عضو کمیته

تربیت معلم سبزوار (اکنون فردوسی مشهد)

۸

دکتر غلامرضا مرادی

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

-----

 

سمینارهای دوسالانه برگزار شده کاتالیست انجمن شیمی ایران تا کنون:

 

 ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۱۱-۰۱  شهریور ۹۷

دبیر: دکتر علی رمضانی

 

دبیر علمی: دکتر محمدعلی رضوانی

 

دبیر اجرایی: دکتر سید جمال طباطبائی رضائی

۲ دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران دانشگاه خوارزمی ۳۰ بهمن ماه الی یک اسفند ماه ۹۸

رئیس کنفرانس:

دکتر عزیزاله حبیبی

دبیرعلمی:

دکتر علیرضا حریفی مود

دبیراجرایی:

دکتر روزبه کلباسی

 
۳ سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

رئیس کنفرانس :

دکتر علیرضا عشوری

دبیر علمی کنفرانس :

دکتر مریم رنجبر

دبیر اجرایی کنفرانس :

دکتر راضیه حبیب پور