آئین نامه کمیته‌های تخصصی انجمن شیمی ایران

بر اساس ماده ۲۴ اساسنامه انجمن شیمی ایران و با توجه به توسعه روز افزون علم شیمی در شاخه‌های مختلف و گسترش فعالیت‌های تخصصی انجمن شیمی ایران کمیته‌های تخصصی زیر به‌عنوان کمیته‌های مشورتی هیئت مدیره انجمن شیمی با رعایت این آئین نامه و در چارچوب اساسنامه انجمن شیمی ایران تشکیل گردیده و فعالیت خواهند داشت.

ماده ۱:کلیه اعضاء فعال انجمن شیمی بر اساس تخصص و تمایل خود می‌توانند در شاخه‌های تخصصی منطبق با کمیته‌های تخصصی عضو شوند و اعضاء پیوسته هر شاخه می‌توانند در انتخاب اعضاء کمیته مربوط شرکت نمایند. و هر عضو انجمن می‌تواند علاوه بر شاخه اصلی خود در سه شاخه دیگر نیز عضو باشد.

 

ماده ۲-کمیته‌های تخصصی:

با توجه به گرایش‌های مختلف شیمی کمیته‌های تخصصی زیر تشکیل می‌گردند.

۱) شیمی آلی       ۲) شیمی تجزیه        ۳) شیمی فیزیک       ۴) شیمی معدنی  ۵ ) آموزش شیمی   ۶) الکتروشیمی   ۷) محیط زیست  ۸) نفت، گاز، پتروشیمی و کاتالیست     ۹) صنعت    ۱۰) کمومتریکس        ۱۱) انرژی‌های نو

در صورت نیاز کمیته‌های تخصصی دیگر نیز می‌توانند با تصویب هیئت مدیره انجمن به این کمیته‌ها افزوده یا حذف شوند.

 

ماده ۳- اهداف کمیته‌های تخصصی:

کمیته‌های تخصصی انجمن با توجه به ماهیت خود می‌توانند با اهداف  زیر فعالیت داشته باشند. بدیهی است برنامه‌های کمیته‌ها پس از تصویب هیئت مدیره قابل‌اجرا می‌باشد.

الف: برگزاری سمینارهای تخصصی و کنگره‌های شیمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در تخصص مورد  نظر

ب: ارائه کارگاه‌های آموزشی (نظری، عملی، دستگاهی و غیره)

ج  : برگزاری گردهمائی‌های تخصصی دانشجوئی

ح   : برگزاری گردهمائی‌های تخصصی اعضاء هیئت علمی

خ   : بازنگری و به‌روز کردن برنامه‌های آموزشی تخصصی در کلیه سطوح دانشگاهی و پیش   دانشگاهی در چارچوب قوانین موجود و برحسب نیاز

د   : ایجاد پایگاه‌های علمی تخصصی جهت معرفی تخصصی‌های موجود انجمن به جامعه علمی  شیمی و دیگر جوامع علاقه‌مند

ذ: ایجاد ارتباط علمی با مؤسسات و انجمن‌های علمی داخل و خارج

ر: ایجاد ارتباط جهت ارائه خدمات علمی، پژوهشی و خدماتی به سازمان‌ها، مؤسسات و صنایع مرتبط در چارچوب اساسنامه

ز  : همکاری در انتشار خبرنامه و نشریات علمی در تخصص مربوط

و  : همکاری در جهت انتخاب و تشویق شیمی‌دانان برجسته در هر تخصص و دانشجویان ممتاز و معرفی به هیئت مدیره انجمن

ه  : برگزاری مسابقات علمی و  المپیادی جهت تشویق دانش آموزان و دانشجویان ممتاز

ی: فعالیت در رابطه با معرفی گرایش مربوطه به جامعه با هدف تشویق دانش آموزان ممتاز به ادامه تحصیل در رشته شیمی

 

ماده ۴- وظایف کمیته‌ها:

الف: تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی‌های لازم در خصوص کلیه اهداف کمیته تخصصی مربوط (موضوع ماده ۳) و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره انجمن

ب  : ایجاد ارتباط با دیگر کمیته‌های تخصصی انجمن

ح   : بررسی و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و اجرای کلیه اموری که از طرف هیئت مدیره انجمن شیمی ارجاع می‌شود.

د    : ارائه گزارشات مکتوب علمی سالانه از فعالیت‌های آن کمیته به هیئت مدیره انجمن

 

ماده ۵- تشکیلات کمیته‌های تخصصی:

کمیته تخصصی توسط اعضاء پیوسته فعال هر شاخه تخصصی انتخاب می‌شوند.

الف- تعداد اعضاء هر کمیته شامل ۸ نفر اصلی، ۲ نفر علی‌البدل و یک نفر با انتخاب هیئت مدیره می‌باشد. فرد معرفی‌شده از طرف هیئت مدیره عضو کمیته بوده و به‌عنوان دبیر و رابط هیئت مدیره در کمیته می‌باشد.

ب- هر یک از اعضاء پیوسته فعال انجمن با توجه به تخصص و تمایل خود می‌توانند فقط در یک کمیته تخصصی انتخاب شوند.

ج- اعضاء کمیته‌ها باید عضو پیوسته فعال انجمن بوده و دارای مدرک دکتری باشند.

تبصره: برای کمیته صنعت و آموزش علاوه بر اعضاء (موضوع بند الف ماده ۵) ۴ نفر از صنعت و یا آموزش و پرورش حسب مورد انتخاب می‌شوند که این اعضاء توسط اعضاء شاخه مربوط  در صنعت و یا آموزش و پرورش حسب مورد انتخاب خواهند شد.

د  - اعضاء کمیته در اولین جلسه خود با رأی مخفی کتبی یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس کمیته انتخاب می‌نمایند.

ه  - طول دوره عضویت در کمیته‌ها 2 سال می‌باشد که عضویت اعضاء با حکم رئیس انجمن رسمیت می‌باید. انتخاب مجدد اعضاء کمیته بلامانع است.

و  -  سه ماه قبل از اتمام کار کمیته، باید انتخابات مجدد انجام گیرد و دبیر کمیته باید انتخابات را پیگیری نماید.

 

ماده ۶- نحوه انتخاب اعضاء کمیته‌ها:

الف-  مسئولیت انجام انتخابات کلیه کمیته‌ها به عهده دبیرخانه انجمن می‌باشد.

ب  - انتخابات به شیوه الکترونیکی از اعضاء پیوسته فعال هر شاخه انجام می‌شود.

ج  - عضو هر شاخه می‌توانند فقط برای یک کمیته کاندیدا شود.

د  - لیست کاندیداها در هر شاخه به اطلاع اعضاء آن شاخه رسانده می‌شود و از بین آنها، اعضاء کمیته انتخاب می‌شوند.

ذ-  افراد می‌توانند خود و یا از طرف افراد دیگر به عنوان کاندیدا معرفی شوند ولی لازم است هر فرد کانداتوری خود را تائید فرماید.

 

ماده ۷-در جهت ایجاد ارتباط بین کمیته‌های تخصصی و همچنین بین کمیته‌های تخصصی و هیئت مدیره حداقل سالانه یک جلسه مشترک بین روسای کمیته‌های تخصصی و هیئت مدیره انجمن شیمی ایران برگزار می‌گردد.

ماده ۸-در صورتی که کمیته پیشنهادات و نظرات جدیدی که در این آئین‌نامه پیش‌بینی‌نشده داشته باشد بایستی آن نظرات را جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره انجمن شیمی ایران ارسال دارند.

ماده ۹- کلیه کمیته‌ها لازم است که گزارش سالانه فعالیت‌های علمی خود را به‌صورت مکتوب به هیئت مدیره انجمن ارسال نمایند.

ماده ۱۰-کلیه کمیته‌های لازم است که گزارش مالی خود را پس از برگزاری هر سمینار تخصصی و همچنین گزارش کامل مالی خود را در پایان هر سال و  دوره کمیته و قبل از شروع به کار کمیته تخصصی جدید به هیئت مدیره انجمن اعلام و تصفیه حساب مالی نمایند.

این آئین نامه در ده ماده در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۸ هیئت مدیره انجمن شیمی ایران تصویب گردید و از این تاریخ لازم‌الاجرا می‌باشد.