هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی­ آموزش شیمی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر نعمت اله ارشدی عضو کمیته زنجان- آموزش و پرورش
۴ دکتر عبدالعلی علیزاده عضو کمیته تربیت مدرس

۵

دکتر فرانک منطقی

عضو کمیته

علم و صنعت ایران

۶

دکتر معصومه قلخانی

عضو کمیته

تربیت دبیر شهید رجائی

۷ دکتر علیرضا گرجی عضو کمیته یزد

۸

دکتر سید حمید احمدی

عضو کمیته

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۹ دکتر محمدکاظم رفوئی عضو کمیته خوارزمی
۱۰ دکتر پونه ابراهیمی عضو علی البدل گلستان
۱۱  دکترعلیرضا­ کرمی ­گزافی عضو علی البدل تربیت دبیر شهید رجائی

 

 

لیست اعضای منتخب پیشین کمیته­ تخصصی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران:

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر نعمت اله ارشدی

ریاست کمیته

زنجان- آموزش و پرورش

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر محسن افتاده عضو کمیته پیام نور
۴ دکتر رحیم حکمت شعار عضو کمیته الزهراء

۵

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۶

دکتر مصطفی محمدپور امینی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۷ دکتر فرانک منطقی عضو کمیته علم و صنعت

۸

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

عضو کمیته

صنعتی شریف

 
 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر نعمت اله ارشدی عضو کمیته زنجان
۴ دکتر رضا اوجانی عضو کمیته مازندران
۵ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر حسین عشقی عضو کمیته فردوسی مشهد
۷

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۸

دکترعلی عموزاده

عضو کمیته

سمنان

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر نعمت اله ارشدی عضو کمیته زنجان
۴ دکتر رضا اوجانی عضو کمیته مازندران
۵ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر حسین عشقی عضو کمیته فردوسی مشهد
۷

دکتر عبدالعلی علیزاده

عضو کمیته

تربیت مدرس

۸

دکترعلی عموزاده

عضو کمیته

سمنان

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترمحمد کوتی

ریاست کمیته

شهید چمران اهواز

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر کمیته

شهید چمران اهواز

۳ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۴ دکتر مونا حسینی عضو کمیته شیراز
۵ دکتر عبدالعلی علیزاده عضو کمیته تربیت مدرس
۶ دکترعلی عموزاده عضو کمیته سمنان
۷ دکتر سید جواد معافی

عضو کمیته

دامغان -----

۸

دکتر نادر نوروزی پسیان

عضو کمیته

ارومیه

 

 

همایش های برگزار شده در گرایش آموزش شیمی

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه تبریز ۲۵-۲۷
مرداد ۱۳۷۶
دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۲ دومین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۷ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۳ سومین کنفرانس آموزش شیمی آموزش و پرورش استان اصفهان ۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۸ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۴ چهارمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه کرمان ۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۹ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۵ پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ----- تابستان ۱۳۸۰ ----- -----
۶ ششمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه اهواز ۱۳-۱۵ دی ۱۳۸۵ خانم دکتر ناهید پوررضا
۷ هفتمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه زنجان ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰ دکتر نعمت اله ارشدی
۸ هشتمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه سمنان ۶-۷ شهریور ۱۳۹۲ دکترسید حسن زوار موسوی
۹ نهمین کنفرانس آموزش شیمی دانشگاه زنجان ۶-۸ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی:

دکتر نعمت اله ارشدی

دبیر اجرایی:

دکتر میرسعید سیددراجی