هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر هادی پرستار ریاست کمیته صنعتی شریف
۲ دکتر حمید عبدالهی دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۳ دکتربهرام همتی نژاد عضو کمیته شیراز
۴ دکترعبدالحسین ناصری عضو کمیته تبریز
۵ دکتر مریم وثوق عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۶ دکتر محسن کمپانی زارع عضو کمیته تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۷ دکتر مرتضی بهرام عضو کمیته ارومیه
۸ دکتر جهانبخش قاسمی عضو کمیته تهران
۹ دکتر احمد مانی عضو کمیته تربیت مدرس
۱۰ دکتر محمد حسین فاطمی عضو علی البدل مازندران
۱۱ دکتر مریم خوشکام عضو علی البدل محقق اردبیلی

 

 
لیست اعضای دوره های پیشین کمیته­ تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران :

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترعبدالحسین ناصری

ریاست کمیته

تبریز

۲

دکتربهرام همتی نژاد

دبیر کمیته

شیراز

۳

دکتر مرتضی بهرام

عضو کمیته

ارومیه

۴

دکتر هادی پرستار

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر تقی خیامیان

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۶

دکتر حمید عبدالهی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷

دکتر محمد حسین فاطمی

عضو کمیته

مازندران

۸

دکتر جهانبخش قاسمی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

 
 

 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر مرتضی بهرام

ریاست کمیته

ارومیه

۲ دکتر اسماعیل شمس سولاری دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر مهدی جلالی هروی عضو کمیته صنعتی شریف

۴

دکتر تقی خیامیان

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۵

دکتر حمید عبدالهی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۶

دکتر محمد حسین فاطمی

عضو کمیته

مازندران

۷

دکتر جهانبخش قاسمی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

۸ دکتربهرام همتی نژاد عضو کمیته شیراز

 

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر مرتضی بهرام

ریاست کمیته

ارومیه

۲ دکتر اسماعیل شمس سولاری دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر مهدی جلالی هروی عضو کمیته صنعتی شریف

۴

دکتر تقی خیامیان

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۵

دکتر حمید عبدالهی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۶

دکتر محمد حسین فاطمی

عضو کمیته

مازندران

۷

دکتر جهانبخش قاسمی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

۸ دکتربهرام همتی نژاد عضو کمیته شیراز

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر حمید عبداللهی

ریاست کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۲ دکتر مهدی جلالی هروی دبیر کمیته صنعتی شریف
۳ دکتر مرتضی بهرام عضو کمیته ارومیه

۴

دکتر تقی خیامیان

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۵

دکتر محمد حسین فاطمی

عضو کمیته

مازندران

۶

دکتر محسن کمپانی زارع

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷ دکتر عبدالحسین ناصری عضو کمیته تبریز
۸ دکتربهرام همتی نژاد عضو کمیته شیراز

 

همایش های برگزار شده در گرایش کمومتریکس:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه اراک ۱۴-۱۵ شهریور ۱۳۸۵ دکتر غلامحسین عظیمی
۲ دومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه ارومیه ۵-۸ آبان ۱۳۸۸ دکتر مرتضی بهرام
۳ سومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه تبریز ۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۰ دکتر عبدالحسین ناصری
۴ چهارمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه شیراز ۶-۷ آذر ۱۳۹۲ دکتر جواد تشخوریان
۵ پنجمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران دانشگاه تهران ۴-۵ آذر ۱۳۹۴ دکتر جهانبخش قاسمی
۶ ششمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران دانشگاه مازندران ۴-۵ آبان ۱۳۹۶ دکتر محمدحسین فاطمی