هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر طیبه مدرکیان ریاست کمیته بوعلی سینا - همدان
۲ دکتر یداله یمینی دبیر کمیته تربیت مدرس
۳ دکتر یعقوب صرافی عضو کمیته مازندران
۴ دکتر کمال امانی عضو کمیته کردستان
۵ دکترسعید  زکوی عضو کمیته تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۶ دکتر علیرضا ختائی عضو کمیته تبریز
۷ دکتر محسن شیدائی عضو کمیته خوارزمی
۸ دکتر ناصر دلالی عضو کمیته زنجان
۹ دکتر سعید نوجوان عضو کمیته شهید بهشتی
۱۰ دکترعبدالواحد رحمانی عضو علی البدل هرمزگان
۱۱ دکتر شایسته دادفرنیا عضو علی البدل یزد

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران :

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱
دکتر یداله یمینی
دبیر کمیته
تربیت مدرس
۲
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
فردوسی مشهد
۳
دکتر عبدالخالق بردبار
عضو کمیته
اصفهان
۴
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
عضو کمیته
یزد
۵
دکترعلی زینتی زاده
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
۶
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۷
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۸
دکتر علیرضا محجوب
عضو کمیته
تربیت مدرس

 

 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
رئیس کمیته
یزد
۲
دکتر یداله یمینی
دبیرکمیته
تربیت مدرس
۳
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
فردوسی مشهد
۴
دکترعلی زینتی زاده
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
۵
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۶
دکتر سهیل عابر
عضو کمیته
تبریز
۷
دکتر محمد سعید عبائی
عضو کمیته
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۸
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۹
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
رئیس کمیته
یزد
۲
دکتر یداله یمینی
دبیرکمیته
تربیت مدرس
۳
دکتر محمد حسن انتظاری
عضو کمیته
فردوسی مشهد
۴
دکترعلی زینتی زاده
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
۵
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۶
دکتر سهیل عابر
عضو کمیته
تبریز
۷
دکتر محمد سعید عبائی
عضو کمیته
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۸
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۹
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
خانم دکتر شایسته دادفرنیا
رئیس کمیته
یزد
۲
دکتر یداله یمینی
دبیرکمیته
تربیت مدرس
۳
دکتر اسماعیل رضایی سرشت
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۴
دکتر ذوالفقار رضوانی
عضو کمیته
شهید مدنی آذربایجان
۵
دکتر محمد سراجی
عضو کمیته
صنعتی اصفهان
۶
دکتر یعقوب صرافی
عضو کمیته
مازندران
۷
خانم دکتر طیبه مدرکیان
عضو کمیته
بوعلی سینا - همدان
۸
خانم دکتر رویا مهین پور
عضو کمیته
کاشان
۹
دکتر محمدصدیق مرتضوی
عضو کمیته
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

 

 

همایش های برگزار شده در گرایش شیمی و محیط زیست:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه یاسوج ۱-۲ آبان ۱۳۸۱ دکتر بهادر کرمی
۲ دومین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه اصفهان ۷-۹ بهمن ۱۳۸۲ دکتر حسین فقیهیان
۳ سومین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه کردستان ۵-۷ مهر ۱۳۸۴ دکتر علی حسین سروستانی
۴ چهارمین سمینار شیمی و محیط زیست بندر عباس – پژوهشکده اکولوژی ۷-۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ دکتر محمد صدیق مرتضوی
۵ پنجمین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۰ آذر الی ۲ دی ۱۳۹۰ دکتر آرش مراد زادگان
۶ ششمین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز ۷-۸ آبان ۱۳۹۲ دکتر سهیل عابر
۷ هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران ۴-۵ شهریور ۱۳۹۴ دکتر حسن باقری -----
۸ هشتمین سمیناردوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران دانشگاه خوارزمی ۱۵-۱۶ شهریور ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر وحید وطن پور

دبیر اجرایی:

دکتر محسن شیدایی