هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکتر حبیب باقری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۵

 دکتر یداله یمینی

عضو کمیته

تربیت مدرس

۶

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنرکرمان

۷

دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی

عضو کمیته

مازندران

۸

دکتر امیرعباس متین

عضو کمیته

شهید مدنی آذربایجان

۹ دکتر مریم رجبی عضو کمیته سمنان
۱۰ دکتر خلیل فرهادی عضو علی البدل ارومیه
۱۱ دکتر سیاوش نوروزی عضو علی البدل زنجان

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران :

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکتر حبیب باقری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۵

دکتر اسماعیل شمس سولاری

عضو کمیته

اصفهان

۶

دکترعلی محمد حاجی شعبانی

عضو کمیته

یزد

۷

دکتر فرهاد رئوفی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۸

دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی

عضو کمیته

مازندران

 
 
 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۴

دکتر ناصر دلالی

عضو کمیته

زنجان

۵

دکتر علی محمد حاجی شعبانی

عضو کمیته

یزد

۶

دکتر علی سرافراز یزدی

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۷

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنر کرمان

۸

دکتر میثم نوروزی فر

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر عباس افخمی

دبیر کمیته

بوعلی سینا-همدان

۳

دکترناهید پوررضا

عضو کمیته

شهید چمران اهواز

۴

دکتر ناصر دلالی

عضو کمیته

زنجان

۵

دکتر علی محمد حاجی شعبانی

عضو کمیته

یزد

۶

دکتر علی سرافراز یزدی

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۷

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنر کرمان

۸

دکتر میثم نوروزی فر

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس کمیته

صنعتی اصفهان

۲ دکترناهید پوررضا دبیر کمیته شهید چمران اهواز

۳

دکتر عباس افخمی

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۴

اسماعیل شمس سولاری

عضو کمیته

اصفهان

۵

دکتر عبدالکریم عباسپور

عضو کمیته

شیراز

۶

دکتر علی غلامی

عضو کمیته

کاشان

۷

دکتر ابراهیم نوروزیان

عضو کمیته

شهید باهنر کرمان

۸

دکتر میثم نوروزی فر

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان

 

 
همایش های برگزار شده در گرایش شیمی تجزیه:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف ۳۱ خرداد الی ۱ تیر ۱۳۶۸ ----- -----
۲ دومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه تبریز ۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ دکتر محمدحسین پورنقی آذر
۳ سومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ دکتر ابراهیم نوروزیان
۴ چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵-۲۶ فروردین ۱۳۷۲ دکتر علی سرافراز یزدی
۵ پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳-۲۵ فروردین ۱۳۷۳ دکتر علی اصغر انصافی
۶ ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه مازندران ۲۴-۲۶ تیر ۱۳۷۴ دکتر محمدرضا حاج محمدی
۷ هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه اصفهان ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵ دکتر حسین فقیهیان
۸ هشتمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۵-۱۷ بهمن ۱۳۷۶ خانم دکتر ناهید پوررضا
۹ نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه تبریز ۱۸-۲۰ مرداد ۱۳۷۸ دکتر جوانشیر جوزن
۱۰ دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف ۱۸-۲۰ بهمن ۱۳۷۹ دکتر مهدی جلالی هروی
۱۱ یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه یزد ۹-۱۱ بهمن ۱۳۸۰ خانم دکتر شایسته دادفرنیا
۱۲ دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه مازندران ۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱ دکتر جهانبخش رئوف
۱۳ سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ دکترمحمود چمساز
۱۴ چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه بیرجند ۷-۹ شهریور ۱۳۸۴ خانم دکتر سوسن صادقی
۱۵ پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شیراز ۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵ دکتر عبدالکریم عباسپور
۱۶ شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶-۸ مرداد ۱۳۸۸ دکتر عباس افخمی
۱۷ هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه کاشان ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹ دکتر محسن بهپور
۱۸ هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ دکتر میثم نوروزی فر
۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱ دکتر علی سرافراز یزدی
۲۰ بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۶-۸ اسفند ۱۳۹۲ دکتر علی اصغر انصافی
۲۱ بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۳-۲۵ اسفند ۱۳۹۳ خانم دکتر ناهید پوررضا
۲۲ بیست ودومین سمینار شیمی تجزیه ایران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۶-۸ بهمن ۱۳۹۴ دکتر سید حمید احمدی
۲۳ بیست وسومین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی شریف ۹-۱۱ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی:

دکتر حبیب باقری

دبیراجرایی:

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

۲۴ بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸-۱۰ شهریور  ۱۳۹۶

دبیرعلمی:

دکتر بیوک حبیبی

دبیراجرایی:

دکتر امیرعباس متین