Image

کمیته تخصصی زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

سمینارها و دبیران سمینارهای زئولیت و مواد متخلخل

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای زئولیت و مواد متخلخل

اطلاعات بیشتر

آیین نامه کمیته های تخصصی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران


Image
دکتر مژگان زنده دل
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اراک
Image
دکتر علی اکبر طرلانی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر احمد بیات
عضو کمیته
عضو هیات علمی پالایشگاه بیدبلند خوزستان
Image
دکتر مجید پور مقدم
عضو کمیته
مشاور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
Image
دکتر عاتکه سادات ترحمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر بهرام قنبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر مجید ماستری فراهانی
عضو کمیته
رئیس دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر مریم موسوی فر
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
Image
دکتر کامران اخباری
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتر طاهره صداقت
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران


Image
دکتر مژگان زنده دل
دبیر کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اراک
Image
دکتر مسعود میرزائی شهرابی
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر کامران اخباری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتر مجید پور مقدم
عضو کمیته
مشاور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
Image
دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر شبنم سهراب نژاد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
Image
دکتر علی اکبر طرلانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر بهرام قنبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
Image
دکتر مهدی میرزائی
عضو کمیته
رئیس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود

لیست اعضای منتخب اولین دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران


Image
دکتر مژگان زنده دل
ریاست کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اراک
Image
دکتر کامران اخباری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Image
دکتر مجید پور مقدم
عضو کمیته
مشاور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
Image
دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر شبنم سهراب نژاد
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
Image
دکتر بهرام قنبری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف