هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

کمیته تخصصی زئولیت و مواد متخلخل از سال ۹۴ آغاز بکار نموده است.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۱) کمیته­ تخصصی زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر علی اکبر طرلانی ریاست کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۲ دکتر مژگان زنده دل دبیر کمیته اراک
۳ دکتر بهرام قنبری عضو کمیته صنعتی شریف
۴ دکتر مجید پور مقدم عضو کمیته وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵ دکتر عاتکه سادات ترحمی عضو کمیته سمنان
۶ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی عضو کمیته تبریز
۷ دکتر مجید ماستری فراهانی عضو کمیته خوارزمی
۸ دکتر مریم موسوی فر عضو کمیته مراغه
۹ دکتر احمد بیات عضو کمیته پالایشگاه بیدبلند خوزستان
۱۰ دکتر طاهره صداقت عضو علی البدل شهید چمران اهواز
۱۱ دکتر کامران اخباری عضو علی البدل تهران

 

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته­ تخصصی زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران :

دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر مسعود میرزائی ریاست کمیته فردوسی مشهد
۲ دکتر مژگان زنده دل دبیر کمیته اراک
۳ دکتر مجید پورمقدم عضو کمیته وزارت صنایع و معادن
۴ دکتر بهرام قنبری عضو کمیته صنعتی شریف
۵ دکتر کامران اخباری عضو کمیته تهران
۶ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی عضو کمیته تبریز
۷ دکتر شبنم سهراب نژاد عضو کمیته گیلان
۸ دکتر مهدی میرزائی عضو کمیته صنعتی شاهرود
۹ دکتر علی اکبر طرلانی عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶: (اولین دوره)

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

دکتر مژگان زنده دل ریاست کمیته اراک
دکتر کامران اخباری عضو کمیته تهران
دکتر آزاده تجردی عضو کمیته علم و صنعت
دکتر مجید پورمقدم عضو کمیته وزارت صنایع و معادن
دکتر معصومه خاتمیان عضو کمیته تبریز
دکتر شبنم سهراب نژاد عضو کمیته گیلان
دکتر بهرام قنبری عضو کمیته صنعتی شریف

 

 

همایش های برگزار شده در گرایش زئولیت و مواد متخلخل:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---- ---- ----
۲ دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه تهران ---- ---- ----
۳ سومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه اراک ---- ---- ----
۴ چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ۱-۲ شهریور ماه ۹۶

دکتر مژگان زنده دل

۵ پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران دانشگاه تبریز ۴-۵ شهریور ۹۷ دکتر معصومه خاتمیان اسکوئی