هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

کمیته تخصصی شیمی کاربردی از سال ۹۴ آغاز بکار نموده است.

 

لیست اعضای منتخب دوره(۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر میرسعید سیددراجی ریاست کمیته زنجان
۲ دکتر سهیل عابر دبیر کمیته تبریز
۳ دکتر یعقوب منصورپناه عضو کمیته لرستان
۴ دکتر وحید  وطن پور عضو کمیته خوارزمی
۵ دکتر سید علی حسینی عضو کمیته ارومیه
۶ دکتر سیدرضا نبوی عضو کمیته مازندران
۷ دکتر علیرضا امانی عضو کمیته شهید مدنی آذربایجان
۸ دکتر مجتبی میرزائی عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۹ دکتر علیرضا شاکری عضو کمیته تهران
۱۰ دکتر علی اکبر زینتی زاده عضو علی البدل رازی کرمانشاه
۱۱ دکتر علی اولاد قره گوز عضو علی البدل تبریز

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته­ تخصصی کاربردی انجمن شیمی ایران :

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر محمد حسین رسولی فرد

ریاست کمیته

زنجان

۲

دکتر سهیل عابر

دبیر کمیته

تبریز

۳

دکتر علیرضا امانی

عضو کمیته

شهید مدنی آذربایجان

۴

دکتر علی اولاد قره گوز

عضو کمیته

تبریز

۵

دکتر احمد باقری

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر سید علی حسینی

عضو کمیته

ارومیه

۷

دکتر علیرضا سلیمانی

عضو کمیته

ملایر

۸

دکتر محمود عباسی

عضو کمیته

مازندران

 

 

 

سمینارهای شیمی کاربردی تا کنون برگزار شده انجمن شیمی ایران (کلیک کنید)