Image

کمیته تخصصی کاربردی انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

سمینارها و دبیران سمینارهای کاربردی

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

خلاصه مقالات سمینارهای کاربردی

اطلاعات بیشتر

آیین نامه کمیته های تخصصی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی کاربردی انجمن شیمی ایران
بزودی اعلام خواهند شد


لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی کاربردی انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
کمیته تخصصی کاربردی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر سهیل عابر
دبیر کمیته
دانشگاه تبریز
Image
دکتر میرسعید سیددراجی
ریاست کمیته
دانشگاه زنجان
Image
دکتر علیرضا امانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Image
دکتر سید علی حسینی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه 
Image
دکتر علیرضا شاکری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکتر یعقوب منصورپناه
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
Image
دکتر مجتبی میرزائی
عضو کمیته
عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
Image
دکتر سیدرضا نبوی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
Image
دکتر وحید  وطن پور
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
Image
دکتر علی اولاد قره گوز
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر علی اکبر زینتی زاده
عضو کمیته-عضو علی البدل
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی کاربردی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر سهیل عابر
دبیر کمیته
دانشگاه تبریز
Image
دکتر محمد حسین رسولی فرد
ریاست کمیته
دانشگاه زنجان
Image
دکتر علیرضا امانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Image
دکتر علی اولاد قره گوز
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Image
دکتر احمد باقری
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
Image
دکتر سید علی حسینی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
Image
دکتر علیرضا سلیمانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
Image
دکتر محمود عباسی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران