بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه ارومیه

اولین فراخوان بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

اولین فراخوان بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۲۳-۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه زابل

فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

۵-۳ شهریورماه ۱۳۹۵
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران برگزار شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران برگزار شد

۱۷-۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۴
دانشگاه کردستان

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران برگزار گردید ۱۶ فروردین ۱۳۹۳

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران برگزار گردید

28 - 30 مرداد ماه سال 93
دانشکده شیمی-دانشگاه تبریز

اولین فراخوان بیست ودومین سمینار شیمی آلی ۱۴ بهمن ۱۳۹۲

اولین فراخوان بیست ودومین سمینار شیمی آلی

28 تا 30 مرداد 1393
دانشکده شیمی در دانشگاه تبریز

بیست ویکمین سمینار شیمی آلی ایران برگزار گردید ۰۷ آبان ۱۳۹۲

بیست ویکمین سمینار شیمی آلی ایران برگزار گردید

22-24 اسفند ماه 92
دانشگاه ایلام
برگزار گردید

بیستمین سمینار شیمی آلی ایران ۰۱ خرداد ۱۳۹۲

بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

12 تا 14 تیرماه 92-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
برگزار شد