بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

به یاری خداوند متعال بیستمین سمینار شیمی آلی ایران 14-12 تیر ماه 1392 با همکاری انجمن شیمی ایران در دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، دست اندرکاران صنایع شیمیایی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در این سمینار دعوت به عمل می آید.

 

اهداف سمینار

این سمینـار جهت آشنایی هر چه بیشتر متخصصین شیمی آلی کشور با آخرین دستاوردهای علمی، گستــرش و تقویت ارتباطات علمی بین مـراکز تحقیقاتی، دانشــگاهی و صنعتی در زمینـــه های مختلف به شرح زیر برگزار می شود:

 • سنتز ترکیبات آلی
 • طیف سنجی آلی
 • صنایع شیمی آلی و پلیمر
 • صنایع شیمی آلی و داروئی
 • سینتیک و مکانیزم واکنشهای آلی
 • شیمی فضائی و آنالیز صورتبندی
 • طراحی و مدل سازی مولکولی
 • مواد پر انرژی و مقوله های دفاعی
 • بیوشیمی، بیوتکنولوژی، فیتوشیمی،
 •  نانو شیمی
 • سموم و آفت کشها


جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.org20th.ir  مراجعه فرمایید.