بسمه تعالی
با سلام و احترام
با افتخار به استحضار جامعه شیمی دانان، پژوهشگران، دانش پژوهان، دانشگاهیان، صنعتگران و دانشجویان محترم حوزه مرتبط با شیمی آلی می رساند که مجله علمی-پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  Organic Chemistry Research (Org. Chem. Res.)

که از سال 2015 زیر نظر انجمن شیمی ایران چاپ می شود با هیات تحریریه جدید پذیرای مقالات شما بزرگواران می باشد. مجله تحقیقات شیمی آلی به سردبیری دکتر حسین عشقی و مدیرمسئولی دکتر صادق رستم نیا سعی می کند با رویکردی همه جانبه تمامی زمینه های شیمی که به نوعی مرتبط با شیمی آلی باشد را در بر گیرد.
اعضای هیات تحریریه Org. Chem. Res. از تمامی پژوهشگران بزرگوار دعوت می کند با ارسال مقالات ارزشمند تحقیقاتی، صنعتی و پژوهش در آموزش شیمی آلی خود (مقاله پژوهشی اصیل کامل، مقاله کوتاه، مروری کوتاه، دیدگاه و غیره) باعث پیشرفت هر چه بیشتر شیمی آلی شوند.

(کمیته شیمی آلی-انجمن شیمی ایران)