کمیته تخصصی شیمی کاربردی

 

لیست اعضای منتخب دوره(۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ تخصصی شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر میرسعید سیددراجی ریاست کمیته زنجان
۲ دکتر سهیل عابر دبیر کمیته تبریز
۳ دکتر یعقوب منصورپناه عضو کمیته لرستان
۴ دکتر وحید  وطن پور عضو کمیته خوارزمی
۵ دکتر سید علی حسینی عضو کمیته ارومیه
۶ دکتر سیدرضا نبوی عضو کمیته مازندران
۷ دکتر علیرضا امانی عضو کمیته شهید مدنی آذربایجان
۸ دکتر مجتبی میرزائی عضو کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۹ دکتر علیرضا شاکری عضو کمیته تهران
۱۰ دکتر علی اکبر زینتی زاده عضو علی البدل رازی کرمانشاه
۱۱ دکتر علی اولاد قره گوز عضو علی البدل تبریز

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته­ تخصصی کاربردی انجمن شیمی ایران :

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر محمد حسین رسولی فرد

ریاست کمیته

زنجان

۲

دکتر سهیل عابر

دبیر کمیته

تبریز

۳

دکتر علیرضا امانی

عضو کمیته

شهید مدنی آذربایجان

۴

دکتر علی اولاد قره گوز

عضو کمیته

تبریز

۵

دکتر احمد باقری

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر سید علی حسینی

عضو کمیته

ارومیه

۷

دکتر علیرضا سلیمانی

عضو کمیته

ملایر

۸

دکتر محمود عباسی

عضو کمیته

مازندران

 

 

اخبار و اطلاعیه های کمیته تخصصی شیمی کاربردی

 

 

همایش های برگزار شده در گرایش شیمی کاربردی

 

ردیف

نام سمینار

محل برگزاری

تاریخ سمینار

دبیرسمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی کاربردی ایران دانشگاه تبریز ۱ و ۲ شهریور ۱۳۹۵ دکتر محمود زارعی
۲ دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه زنجان ۶-۵ شهریور ۱۳۹۶

دبیر: دکتر محمد حسین رسولی فرد

دبیر علمی:

دکتر میر سعید سید دراجی

دبیر اجرایی:

دکتر رحمت اله پورعطا

۳ سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران دانشگاه بوعلی سینا ۶ و ۷ شهریور ۱۳۹۷ دکتر جواد صاین