هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی الکتروشیمی انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر داود نعمت الهی

ریاست کمیته

بوعلی سینا- همدان

۲

دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر جهانبخش رئوف

عضو کمیته

مازندران

۴

دکتر حمیدرضا زارع

عضو کمیته

یزد

۵

دکتر سهیلا جوادیان

عضو کمیته

تربیت مدرس

۶

دکتر میرقاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکتر محمدباقر قلیوند

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۸

دکترسیدسعید سیدحسینی داورانی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۹ دکتر اسماعیل تماری عضو کمیته خلیج فارس
۱۰ دکتر عبداله یاری عضو علی البدل لرستان ----
۱۱ دکترعلی  غفاری نژاد عضو علی البدل علم و صنعت ایران

 

 

لیست اعضای منتخب پیشین کمیته­ تخصصی الکتروشیمی انجمن شیمی ایران:

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر داود نعمت الهی

ریاست کمیته

بوعلی سینا- همدان

۲

دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر مسعود آیت الهی

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر مجید جعفریان

عضو کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۵

دکتر جهانبخش رئوف

عضو کمیته

مازندران

۶

دکتر عبداله سلیمی

عضو کمیته

کردستان

۷

دکتر سعید شاهرخیان

عضو کمیته

صنعتی شریف

۸

دکتر محمد مظلوم اردکانی

عضو کمیته

یزد

 

 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر داود نعمت الهی رئیس کمیته بوعلی سینا- همدان
۲ دکتر میرفضل اله موسوی دبیر کمیته تربیت مدرس

۳

دکتر بهزاد رضائی

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۴ دکتر خلیل فرهادی عضو کمیته ارومیه

۵

دکتر محمد باقر قلیوند

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۶

دکتر حبیب اله کاظمی

عضو کمیته

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷

دکتر مصطفی نجفی

عضو کمیته

امام حسین(ع)

-----

۸

دکتر حسین نیکوفرد

عضو کمیته

صنعتی شاهرود

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر داود نعمت الهی رئیس کمیته بوعلی سینا- همدان
۲ دکتر میرفضل اله موسوی دبیر کمیته تربیت مدرس

۳

دکتر بهزاد رضائی

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۴ دکتر خلیل فرهادی عضو کمیته ارومیه

۵

دکتر محمد باقر قلیوند

عضو کمیته

رازی کرمانشاه

۶

دکتر حبیب اله کاظمی

عضو کمیته

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷

دکتر مصطفی نجفی

عضو کمیته

امام حسین(ع)

-----

۸

دکتر حسین نیکوفرد

عضو کمیته

صنعتی شاهرود

 
 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر میرفضل اله موسوی رئیس کمیته تربیت مدرس
۲ دکتر داود نعمت الهی دبیر کمیته بوعلی سینا- همدان

۳

دکتر جهانبخش رئوف

عضو کمیته

مازندران

۴ دکتر حمیدرضا زارع عضو کمیته یزد

۵

دکتر عبداله سلیمی

عضو کمیته

کردستان

۶

خانم دکتر افسانه صفوی

عضو کمیته

شیراز

۷

دکتر رضا کریمی شرودانی

عضو کمیته

اصفهان

۸

دکتر پرویز نوروزی

عضو کمیته

تهران

 
 
 
همایش های برگزار شده در گرایش الکتروشیمی:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه خواجه نصیر ۲۴-۲۵ خرداد ۱۳۷۴ ----- -----
۲ دومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه تبریز ۲۸-۲۹ خرداد ۱۳۷۶ دکتر محمدحسین پورنقی آذر
۳ سومین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه مازندران ۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸ دکتر جهانبخش رئوف
۴ چهارمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه تهران ۲۳-۲۴ خرداد ۱۳۸۰ دکتر محمد رضا گنجعلی
۵ پنجمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۹-۲۰ شهریور  ۱۳۸۲ دکترمحمدحسین مشهدی زاده
۶ ششمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۴ دکتر داوود نعمت الهی
۷ هفتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه ارومیه ۶-۸ شهریور ۱۳۸۶ دکتر رضا امامعلی سبزی
۸ هشتمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه کردستان- سنندج ۲۳-۲۵ تیر ۱۳۸۸ دکتر عبداله سلیمی
۹ نهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه یزد ۲-۴ بهمن ۱۳۸۹ دکتر حمیدرضا زارع
۱۰ دهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه رازی کرمانشاه ۲۷-۲۹ تیر ۱۳۹۱ دکتر محمد باقر قلیوند
۱۱ یازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه گیلان ۱۸-۲۰ شهریور  ۱۳۹۳ دکتر مجید آروند
۱۲ دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران دانشگاه اصفهان ۱۳-۱۴ اردیبهشت۱۳۹۶ دکتر اسماعیل شمس سولاری