هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید(۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی صنعت انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکتر بهرام قنبری ریاست کمیته صنعتی شریف

۲

دکترکاظم کارگشا

دبیر کمیته

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳

دکتر فلورا حشمت پور

عضو کمیته

خواجی نصیر الدین طوسی

۴

دکتر جلال بصیری پارسا

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۵

دکتر علی اکبری

عضو کمیته

جیرفت

۶

دکتر میرقاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکترعلیرضا مدرسی عالم

عضو کمیته

سیستان و بلوچستان

۸

دکتر خدیجه هوشیاری

عضو کمیته

صنعتی امیرکبیر

۹ دکتر علی اکبر زینتی زاده لرستانی عضو کمیته رازی کرمانشاه
۱۰ دکتی علی اصغر محمدی عضو علی البدل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۱ دکتر نقی سعادتجو عضو علی البدل سمنان

 

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته­ شیمی صنعت انجمن شیمی ایران:

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس
۱ دکترکاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲

دکترمحمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۳

دکتر یداله بیات

عضو کمیته

صنعتی مالک اشتر

-----

۴

دکتر علی رحمت پور

عضو کمیته

شهید بهشتی

-----

۵

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر مجید عبدوس

عضو کمیته

صنعتی امیرکبیر

۷

دکتر سید حسن قاضی عسگر

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۸

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف

 
 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر بابک مختاری

رئیس کمیته

شهید چمران اهواز

۲ دکتر کاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳

دکتر محمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر میر قاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکتر فلورا حشمت پور

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر بابک مختاری

رئیس کمیته

شهید چمران اهواز

۲ دکتر کاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳

دکتر محمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر میر قاسم حسینی

عضو کمیته

تبریز

۷

دکتر فلورا حشمت پور

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر کاظم کارگشا دبیر کمیته پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲

دکتر محمد رضا ایروانی

عضو کمیته

اصفهان

۳ دکتر یداله بیات عضو کمیته صنعتی مالک اشتر -----
۴ دکتر علی رمضانی عضو کمیته زنجان
۵ دکتر نقی سعادتجو عضو کمیته سمنان

۶

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته

صنعتی شریف

 

 

همایش های برگزار شده در گرایش شیمی صنعت:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی صنعت دانشگاه صنعتی شریف ۲۲-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ دکتر بهرام قنبری
۲ دومین سمینار شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ دکتر مریم میرزاآقایان و دکتر کاظم کارگشا

۳ نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی دانشگاه جیرفت ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر راضیه رضوی