هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر سیف اله جلیلی

ریاست کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۲

دکتر غلامرضا اسلامپور

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر عبدالخالق بردبار

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر محمدرضا حسیندخت

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۵

دکتر رحمت صادقی

عضو کمیته

کردستان

۶

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۷

دکتر سیدمرتضی موسوی خوشدل

عضو کمیته

علم و صنعت ایران

۸

دکتر عزیز حبیبی

عضو کمیته

محقق اردبیلی

۹ دکتر محمد حسن موسی زاده عضو کمیته صنعتی امیرکبیر
۱۰ دکتر راضیه رضوی عضو علی البدل جیرفت
۱۱ دکتر مریم دهستانی عضو علی البدل شهید باهنر کرمان
 
لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :
 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر سیف اله جلیلی

ریاست کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۲

دکتر غلامرضا اسلامپور

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر افشین شفیعی

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکتر شانت شهبازیان

عضو کمیته

شهید بهشتی

۵

دکتر رحمت صادقی

عضو کمیته

کردستان

۶

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۷

دکتر مسعود همدانیان

عضو کمیته

کاشان

۸

دکتر سعید یگانگی

عضو کمیته

مازندران

 
 
 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر غلامرضا اسلامپور

ریاست کمیته

خوارزمی

۲

دکتر عباسعلی رستمی

دبیر کمیته

مازندران

۳ دکتر حسین اسلامی عضو کمیته خلیج فارس
۴ دکتر مهرداد بامداد عضو کمیته شهید چمران اهواز -----
۵ دکتر غلامعباس پارسافر عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر سیف اله جلیلی

عضو کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۷ دکتر حسن سبزیان عضو کمیته اصفهان

۸

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر غلامرضا اسلامپور

ریاست کمیته

خوارزمی

۲

دکتر عباسعلی رستمی

دبیر کمیته

مازندران

۳ دکتر حسین اسلامی عضو کمیته خلیج فارس
۴ دکتر مهرداد بامداد عضو کمیته شهید چمران اهواز -----
۵ دکتر غلامعباس پارسافر عضو کمیته صنعتی شریف
۶ دکتر سیف اله جلیلی

عضو کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۷ دکتر حسن سبزیان عضو کمیته اصفهان

۸

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر علی حیدر پاکیاری

ریاست کمیته

شیراز

۲

دکتر حسن به نژاد

دبیر کمیته

تهران

۳

دکتر غلامعباس پارسافر

عضو کمیته

صنعتی شریف

۴

دکتر محسن تفضلی

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر عباسعلی رستمی

عضو کمیته

مازندران

۶ دکتر حسن سبزیان عضو کمیته اصفهان

۷

دکتر علی مقاری

عضو کمیته

تهران

۸

دکتر ولی اله میرخانی

عضو کمیته

اصفهان

 

 
همایش های برگزار شده در گرایش شیمی فیزیک:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه مازندران ۱۸-۱۹ خرداد ۱۳۷۰ دکتر مسعود حسن پور -----
۲ دومین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه اصفهان ۷-۹ شهریور ۱۳۷۴ دکتر اصغر زینی اصفهانی -----
۳ سومین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۲-۲۴ آبان ۱۳۷۵ دکتر سید فرامرز طیاری
۴ چهارمین سمینار شیمی فیزیک ایران پردیس دانشگاه تهران کیش اسفند ۱۳۷۹ دکتر حسین نقیبی
۵ پنجمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه خلیج فارس- بوشهر ۱۱-۱۳ بهمن ۱۳۸۰ دکترحسین اسلامی
۶ ششمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه ارومیه ۵-۷ شهریور ۱۳۸۱ دکتر هدایت راحمی -----
۷ هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۸-۲۱ اسفند ۱۳۸۳ دکتر یوسف غایب
۸ هشتمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰ آبان الی ۳ آذر ۱۳۸۴ دکتر محمد حسن انتظاری
۹ نهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه گیلان ۲۳-۲۵ خرداد ۱۳۸۵ دکتر علی قنادزاده
۱۰ دهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه اصفهان هتل آسمان ۳-۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ دکتر اصغرزینی اصفهانی -----
۱۱ یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی ۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۷ دکترعزیز حبیبی
۱۲ دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه کردستان- سنندج ۲۹ تیر الی ۱ مرداد ۱۳۸۸ دکتر خالد عزیزی
۱۳ سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه صنعتی شیراز ۲۴-۲۶ فروردین ۱۳۸۹ دکتر محمد مهدی پاپری(علویان مهر)
۱۴ چهاردهمین سمینار شیمی فیزیک ایران پردیس دانشگاه تهران کیش ۶-۹ اسفند ۱۳۸۹ دکتر حسن به نژاد
۱۵ پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه تهران ۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۹۱ دکتر علی مقاری
۱۶ شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه مازندران ۷-۹ آبان ۱۳۹۲ دکتر سعید یگانگی
۱۷ هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳ دکتر سیف اله جلیلی
۱۸ هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه تهران کیش ۱۵-۱۸ اسفند ۱۳۹۴ دکتر علی مقاری
۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران دانشگاه گیلان ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دکتر علی قنادزاده گیلانی
۲۰ ششمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۳-۱۴ بهمن ۱۳۹۵ دکتر زهرا جمشیدی
۲۱ بیستمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران دانشگاه اراک ۲۹-۳۱ مرداد  ۱۳۹۶ دکتر علیرضا صلابت