کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام و دعای خیر: لیست شیمیدانهای برجسته و تجلیل شده توسط انجمن شیمی ایران در گرایش شیمی فیزیک، در فایل پیوست موجود می باشد. ضمن عرض پوزش از اساتید فرهیخته ای که نام مبارک ایشان از قلم افتاده یا فاقد عکس می باشد، تقاضا دارد، با ارسال مستندات لازم، انجمن را در تکمیل لیست برگزیدگان یاری فرمایند. قبلا از همفکری، همیاری و همکاری شما  عزیزان کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

با تشکر

دبیرخانه انجمن شیمی ایران

 

اساتید تجلیل شده در گرایش شیمی فیزیک

نام ونام خانوادگی

سمینار

زمان

دانشگاه محل تجلیل

عنوان

عکس

دکتر محمدرضا ارشدی

(عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)

دهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

۳-۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

(دانشگاه محل تجلیل)

اصفهان

شیمیدان برجسته

-----

دکتر اصغر زینی اصفهانی

(عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)

سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

۲۴-۲۶ فروردین ۱۳۸۹

(دانشگاه محل تجلیل)

صنعتی شیراز

شیمیدان برجسته

-----

دکتر علی اکبر توسلی

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

پانزدهمین کنگره ملی ایران (کنگره سال جهانی شیمی)

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

(دانشگاه محل تجلیل)

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

-----

دکتر علی مقاری

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

پانزدهمین کنگره ملی (کنگره سال جهانی شیمی)

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

(دانشگاه محل تجلیل)

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته

دکتر علی بوشهری

(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)

پانزدهمین کنگره ملی (کنگره سال جهانی شیمی)

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

(دانشگاه محل تجلیل)

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته

دکتر غلامعباس پارسافر

(عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)

پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۹۱

(دانشگاه محل تجلیل)

تهران

شیمیدان پیشکسوت

دکتر حیدرعلی پاکیاری

(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)

پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۹۱

(دانشگاه محل تجلیل)

تهران

شیمیدان پیشکسوت

دکتر عباسعلی رستمی

(عضو هیات علمی دانشگاه مازندران)

شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

۷-۹ آبان ۱۳۹۲

(دانشگاه محل تجلیل)

مازندران

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر محمد تقی زعفرانی

(عضو هیات علمی دانشگاه تبریز)

شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

۷-۹ آبان ۱۳۹۲

(دانشگاه محل تجلیل)

مازندران

شیمیدان برجسته جوان

دکتر بیژن نجفی

(عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)

شانزدهمین کنگره ملی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

(دانشگاه محل تجلیل)

یزد

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر حسین اسلامی

(عضو هیات علمی دانشگاه بوشهر)

شانزدهمین کنگره ملی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

(دانشگاه محل تجلیل)

یزد

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمدهادی قطعی

(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)

هفدهمین کنگره شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

(دانشگاه محل تجلیل)

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر الهه کفشدار گوهرشادی

(عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

هفدهمین کنگره شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

(دانشگاه محل تجلیل)

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر جمشید مفیدی

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳

(دانشگاه محل تجلیل)

خواجه نصیر الدین طوسی

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر مجید جعفریان

(عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳

(دانشگاه محل تجلیل)

خواجه نصیر الدین طوسی

شیمیدان برجسته جوان

دکتر فریدون گبل

(عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)

هجدهمین کنگره شیمی ایران ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

(دانشگاه محل تجلیل)

سمنان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر رحمت صادقی

(عضو هیات علمی دانشگاه کردستان)

هجدهمین کنگره شیمی ایران ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

(دانشگاه محل تجلیل)

سمنان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر فرخ قریب

(عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی)

هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۱۵-۱۸ اسفند ۱۳۹۴

(دانشگاه محل تجلیل)

دانشگاه تهران-کیش

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر محمدرضا حسیندخت

(عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۱۵-۱۸ اسفند ۱۳۹۴

(دانشگاه محل تجلیل)

دانشگاه تهران-کیش

شیمیدان برجسته جوان

دکتر حبیب اشعثی سرخابی

(عضو هیات علمی دانشگاه تبریز)

نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۵

(دانشگاه محل تجلیل)

گیلان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر حسن سبزیان

(عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)

نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۹۵

(دانشگاه محل تجلیل)

گیلان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵

(دانشگاه محل تجلیل)

شیراز

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر سعید عزیزیان

(عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا)

نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵

(دانشگاه محل تجلیل)

شیراز

شیمیدان برجسته جوان

دکتر حسین ایلوخانی

(عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا)

بیستمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۲۹-۳۱ مرداد۱۳۹۶

(دانشگاه محل تجلیل)

اراک

شیمیدان برجسته

دکتر عزیز حبیبی

(عضو هیات علمی دانشگاه اردبیل)

بیستمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۲۹-۳۱ مرداد۱۳۹۶

(دانشگاه محل تجلیل)

اراک

شیمیدان برجسته

دکتر عبدالخالق بردبار

(عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۸-۲۶ تیر ۹۷

(دانشگاه محل تجلیل)

فردوسی مشهد

شیمیدان برجسته کشور

دکتر محمدحسن انتظاری

(عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۱۷ - ۱۵ شهریور ۹۷

(دانشگاه محل تجلیل)

شهید مدنی آذربایجان

شیمیدان برجسته کشور

دکتر علی قنادزاده گیلانی

(عضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

(دانشگاه محل تجلیل)

 زنجان

شیمیدان برجسته کشور

دکتر غلامرضا اسلامپور

(عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی)

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰

(دانشگاه محل تجلیل)

 شهیدباهنر کرمان

شیمیدان برجسته کشور

دکتر حسین فرخ پور

(عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)

بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۴ - ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

(دانشگاه محل تجلیل)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شیمیدان برجسته کشور

دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی

(عضو هیات علمی دانشگاه مراغه)

بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۴ - ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

(دانشگاه محل تجلیل)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شیمیدان برجسته کشور

دکتر سید مصطفی حبیبی خراسانی

(عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

(محل تجلیل)

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شیمیدان برجسته کشور