کمیته تخصصی انرژی انجمن شیمی ایران


هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.
در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.
کمیته تخصصی انرژی از سال ۹۴ آغاز بکار نموده است.

خلاصه مقالات سمینارهای انجمن شیمی ایران

اطلاعات بیشتر

سمینارهای برگزار شده تاکنون توسط انجمن شیمی ایران

اطلاعات بیشتر

تقویم سمینارهای آینده

اطلاعات بیشتر

آیین نامه کمیته های تخصصی

اطلاعات بیشتر

لیست اعضای منتخب کنونی دوره (۱۴۰۱-۱۴۰۳)
کمیته تخصصی انرژی انجمن شیمی ایران
اعلام خواهند شد


لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی انرژی انجمن شیمی ایران

لیست اعضای منتخب اولین دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)
کمیته تخصصی انرژی انجمن شیمی ایران


Image
دکتر علی اکبر میران بیگی
دبیر کمیته
پژوهشگاه صنعت نفت
Image
دکتر علی نخعی پور
ریاست کمیته
دانشگاه فردوسی مشهد
Image
دکتر زاهد احمدی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Image
دکتر سهراب رحمانی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان 
Image
دکتر مصطفی فیضی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
Image
دکر علیرضا کریمی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه اراک
Image
دکتر حسین مهدوی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Image
دکترسید رضا نبوی
عضو کمیته
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران