هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

کمیته تخصصی تامین تجهیزات و مواد شیمیایی از سال ۹۴ آغاز بکار نموده است.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی تامین تجهیزات و مواد شیمیایی انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر کاوه خسروی

ریاست کمیته

اراک

۲

دکتر علیرضا فخاری زواره

دبیر کمیته

شهید بهشتی

۳

دکتر شهرام صیدی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

۴

دکتر محمود زارعی

عضو کمیته

تبریز

۵

دکتر مسلم منصور لکورج

عضو کمیته

مازندران

۶

دکتر رضا کیا

عضو کمیته

صنعتی شریف

۷

دکتر علی اله رسانی

عضو کمیته

بیرجند

۸

دکتر مهدی میرزائی

عضو کمیته

صنعتی شاهرود

۹ دکتر حامد بهرامی عضو کمیته زنجان

 

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته تخصصی تامین تجهیزات و مواد شیمیایی انجمن شیمی ایران :

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:( اولین دوره)

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر حسین توکل

ریاست کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر علیرضا فخاری زواره

دبیر کمیته

شهید بهشتی

۳

دکتر سکینه اصغری

عضو کمیته

مازندران

۴

دکتر مجید حمزه لو

عضو کمیته

تهران

۵

دکتر کاوه خسروی

عضو کمیته

اراک

۶

دکتر عباس رحمتی

عضو کمیته

اصفهان

۷

دکتر شهرام صیدی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی

۸

دکتر محمد قنبری

عضو کمیته

کاشان

 
 
اخبار و اطلاعیه های کمیته تخصصی تامین تجهیزات و مواد شیمیایی
 

اطلاعیه اول کمیته تامین تجهیزات و مواد شیمیایی

اطلاعیه دوم کمیته تامین تجهیزات و مواد شیمیایی

لینک وب سایت کمیته تامین تجهیزات انجمن شیمی ایران