به یاری خداوند متعال، دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری انجمن شیمی ایران پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 شهریورماه 1392 در دانشکده علوم پایه برگزار خواهد نمود. هدف از  برپایی این گردهمایی علمی، ایجادفرصتی مناسب برای ارائه آخرین و جدیدترین دستاوردهای علمی -پژوهشی درزمینه شیمی معدنی و  برقراری ارتباط علمی بیشتر و بهتر بین پژوهشگران وهمچنین نهادهای پژوهشی و صنعتی کشور عزیزمان می باشد. لذا دبیرخانه کنفرانس از  کلیه استادان، دانشجویان وپژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکزپژوهشی وصنایع شیمیایی جهت شرکت دراین گردهمایی علمی دعوت به عمل می آورد.

 

لازم به ذکر است که کلیه مراحل ثبت نام وارسال مقالات به صورت آنلاین و ازطریق وبگاه کنفرانس انجام می گیرد.

http://cnf.hsu.ac.ir/iicc15/fa/