سخنرانان یازدهمین سمینار بین المللی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

سخنرانان یازدهمین سمینار بین المللی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران
۶ الی ۸ شهریور ماه ۱۴۰۳
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image