لینک ثبت نام:       https://rooydadestan.ir/product//

همراه با اعطای گواهی حضور

در بستر اسکای روم (آنلاین)

ثبت نام رایگان

میزبان: پیمان مهمدی