دستیابی به توسعه پایدار، کنترل تغییرات اقلیمی، امنیت آب و غذا، فناور یهای نوظهور و گذر از اقتصاد وابسته به منابع فسیلی به اقتصاد دانش بنیان مهمترین برنامه های توسعه قرن بیست و یکم است. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سی و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و سومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی را با توجه به برنامه جهانی توسعه پایدار و یافتن را ه حلهای قابل اجرا در مقابل چالش های اصلی برگزار می کند.

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از تمام اساتید، دانش پژوهان، دانشجویان، فناوران، شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان، صاحبان صنایع و ... دعوت به شرکت و ارایه طرح می نماید

متقاضیان می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir  و یا از طریق پایش کیوآر کد نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع جشنواره های خوارزمی-جشنواره بین المللی خوارزمی اقدام نمایند.

برای شرح مبسوط زمینه های علمی مورد پذیرش و گرایش های مرتبط به راهنمای شرکت در سی و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و سومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی در سامانه جامع جشنواره های خوارزمی به نشانی https://ka.irost.org   مراجعه نمایید.

 

زمینه های علمی مورد پذیرش:

 • زیست فناوری  و علوم پایه پزشکی
 • محیط زیست
 • علوم پایه
 • مدیریت آب و کشاورزی و منابع طبیعی
 • صنایع پیشرفته و مدیریت هوشمند فناوری
 • معماری و شهرسازی
 • فناوری های شیمیایی
 • فناوری نانو
 • مواد، متالورژی و انرژی های نو
 • مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات
 • مهندسی مخابرات
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی مکاترونیک
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی عمران
 • هنر
 • هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم
 • مهندسی برق و کامپیوتر

 

دبیرخانه دائمی جشنواره جوان خوارزمی پایگاه اطلاع رسانی و ثبت نام الکترونیکی:  www.khwarizmi.ir

نشانی الکترونیکی:  khwarizmi_javan@irost.org
تلفکس: 
۰۲۱۵۶۲۷۶۳۴۵

تلفن:    ۰۲۱۵۶۲۷۶۰۳۸  و    ۰۲۱۵۶۲۷۶۳۲۱