پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران که زیرمجموعه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است تصمیم دارد تا در کنار بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی ایران رویدادی در خصوص کمک به تجاری سازی ایده های کاربردی در حوزه صنایع شیمیایی برگزار نماید. در این خصوص سخنرانی ها و مشاوره هایی در حین برگزاری کنگره ارائه خواهد شد. شرکت در این جلسات و سخنرانی ها برای عموم شرکت کنندگان آزاد است. همچنین به 5 ایده برتر که قابلیت تجاری سازی آنها محرز گردد؛ گرنت تجاری سازی خاتم ارائه خواهد شد. این بسته شامل:

1- خدمات استقرار

2- خدمات شتابدهی

3- خدمات تسهیل گری

4- خدمات مالی

خواهد بود. از همه شرکت کنندگان محترم در بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی ایران درخواست می گردد تا اگر مقاله آنها قابلیت تجاری سازی دارد، درخواست خود را به دبیرخانه کنگره  (تلگرام - بله) ارسال نمایند.

 

وبسایت کنگره:  https://icc22.conf.irost.ir/fa/