عنوان کارگاه:  اصول بنیادی در طراحی و ساخت سامانه‌های داروسازی و داربست‌های مهندسی بافت

مدرس: دکتر حمید صادقی

زمان: سه‌شنبه ساعت  9 تا 12

هزینه کارگاه: 200 هزار تومان

حداقل ظرفیت برای برگزاری کارگاه:   20 نفر

حدااکثر ظرفیت:  40 نفر

جهت ثبت نام در این کارگاه لطفا نام و نام خانوادگی، عنوان کارگاه به همراه شماره تماس خود را به ایمیل r.bassiri@irost.ir ارسال نمایید.

لطفا هزینه های کارگاه را تا اطلاع بعدی واریز ننمائید.

در صورتی که تعداد شرکت کننده در این کارگاه به حد نصاب برسند با شرکت کننده ها جهت واریز هزینه ها، تماس گرفته خواهد شد.

لینک کارگاه:   https://icc22.conf.irost.ir/fa/news.php?rid=48

 

عنوان کارگاه:  تفسیر طیف‌های XPS

مدرس: دکتر سیاوش کاظمی موحد

زمان: چهارشنبه 26 اردیبهشت ساعت  9 تا 12

هزینه کارگاه: 200 هزار تومان

حداقل ظرفیت برای برگزاری کارگاه:   20 نفر

حداکثر ظرفیت:  40 نفر

جهت ثبت نام در این کارگاه لطفا نام و نام خانوادگی، عنوان کارگاه به همراه شماره تماس خود را به ایمیل r.bassiri@irost.ir ارسال نمایید.

لطفا هزینه های کارگاه را تا اطلاع بعدی واریز ننمائید.

در صورتی که تعداد شرکت کننده در این کارگاه به حد نصاب برسند با شرکت کننده ها جهت واریز هزینه ها، تماس گرفته خواهد شد.

لینک کارگاه:   https://icc22.conf.irost.ir/fa/news.php?rid=49

 

عنوان کارگاه:  طیف سنجی رامان و کاربرد آن در شیمی

معرفی روش،ساختار دستگاهی،کاربرد در شیمی،روش های نوین طیف سنجی رامان

مدرس: مهندس آرزو مرشدی

زمان: سه‌شنبه 25 اردیبهشت ساعت  14 تا 15

هزینه کارگاه: رایگان

حداقل ظرفیت برای برگزاری کارگاه:   10 نفر

جهت ثبت نام در این کارگاه لطفا نام و نام خانوادگی، عنوان کارگاه به همراه شماره تماس خود را به ایمیل r.bassiri@irost.ir ارسال نمایید.

لینک کارگاه:     https://icc22.conf.irost.ir/fa/news.php?rid=50