سخنرانان بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

سخنرانان بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران
۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران