انجمن های علمی دانشجویی شیمی و نانوشیمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز با همکاری انجمن شیمی ایران، اتحادیه علمی دانشجویی شیمی ایران و انجمن‌های علمی دانشجویی شیمی دانشگاه‌های زیر برگزار می‌کند:
🔹خلیج فارس بوشهر
🔸رازی کرمانشاه
🔹 فرهنگیان تبریز
🔸شهید چمران اهواز
🔹الزهرا (س)
🔸خرمشهر
🔹یاسوج
🔸صنعتی ارومیه
🔹یزد
🔸مازندران
🔹دامغان
🔸صنعتی شاهرود
🔹سمنان
🔸اراک
🔹خوارزمی
🔸کاشان
🔹بوعلی‌سینا همدان
🔸زنجان
🔹
آیت الله بروجردی

لینک اتاق مجازی این وبینار:

http://skyroom.online/ch/razi.ac.ir/room3

آپارات:

https://www.aparat.com/chemistry.meetings