اطلاعیه پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا، یک پژوهشگر پسادکتری در رشته ی شیمی تجزیه از طریق مصاحبه علمی از سهمیه سرآمدان علمی ایران پذیرش می نماید.
متقاضیان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ ، درخواست های خود را به همراه CV و توصیه نامه، در زمینه شیمی تجزیه به ایمیل سرکارخانم دکتر مدرکیان  (madrakian@basu.ac.ir  و  madrakian@gmail.com ) ارسال نمایند.