آیین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان

گروه علوم پایه فرهنگستان علوم

1- شرایط اولیه پذیرش و بررسی پرونده نامزدها:
       1-1 نحوه نامزد شدن از طریق اقدام مستقیم خود پژوهشگر جوان و یا با پیشنهاد یکی از استادان با سابقه کشور و یا یکی از مؤسسات علمی است.
       1-2 حداکثر سن نامزد پژوهشگر جوان برجسته کشور تا پایان سال باید ۴۰ سال بوده و دارای مدرک دکتری، ملیت ایرانی، شاخص در حوزه تخصصی خود و برخوردار از شهرت علمی و اخلاقی باشد.
       1-3 سوابق تحصیلی پژوهشگر جوان از مقطع دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد تا دکتری از طرف شاخه مربوط ارزیابی می‌شود.


2- پژوهشگر جوان می‌باید دارای دستاوردها و افتخارات علمی– آموزشی و خدماتی ارزنده شامل یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:
       الف- دستاوردهای علمی:
          1- تألیف کتاب که توسط ناشرین معتبر ملی و بین‌المللی چاپ شده باشد.
          2- تألیف مقالات تحقیقاتی که با تأیید شاخه مربوط در فرهنگستان علوم از مزیت خاصی برخوردار باشد.
          3- نظریه پردازی در قالب تألیف مقالات علمی چاپ شده که به آن ارجاع شده باشد.
          4- راه‌اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه کاری خود، و انتشار مقالات از نتایج آن.
          5- راه‌اندازی آزمایشگاه‌های آموزشی و تألیف دستور کار آزمایشگاه.
          6- فعالیت شاخص آموزشی – پژوهشی.
          7- ترویج علم به زبان ساده برای مردم از طرق مختلف از جمله: نگارش کتاب، مقاله، سخنرانی در رسانه‌های جمعی.

       ب- خدمات علمی نظیر مشارکت در راه‌اندازی مراکز و مؤسسات علمی – پژوهشی، عضویت در کمیته علمی کنفرانس‌ها، عضویت مؤثر در انجمن‌های علمی به‌ویژه عضویت در هیأت مدیره و عضویت در هیأت تحریریه نشریات علمی.
       پ- افتخارات علمی نظیر کسب نشان‌ها و جوایز و اعتبارهای پژوهشی.
       ت- نوآوری، اختراعات و اکتشافات
          ت-1 اختراع و اکتشاف ثبت شده در مراجع بین‌المللی یا تجاری شده.
          ت-2 نگارش استانداردهائی که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

تبصره: (1) هر شاخه فرهنگستان در موارد ذکر شده امتیازات مربوط را تعیین خواهد کرد.
             (2) این جایزه به هر فرد حداکثر یکبار اعطا می‌شود.

برای دریافت فرم مشخصات علمی و سوابق آموزشی و پژوهشی نامزدهای دریافت جایزه ابوریحان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

وبسایت فرهنگستان علوم : https://ias.ac.ir/index.php

متقاضیان تا اخر اسفندماه هر سال فرصت دارند مدارک خود را به گروه علوم پایه فرهنگستان علوم ارسال، یا به آدرس basic@ias.ac.ir ایمیل نمایند.