سخنرانان کلیدی بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

سخنرانان کلیدی بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲
دانشگاه کردستان

سخنرانان کلیدی بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲-دانشگاه کردستان

Image
دکتر ولی اله نوبخت

دانشگاه شهیدچمران اهواز

Image
دکتر یاسین قلی ئی

دانشگاه ملایر

Image
دکتر مسعود میرزائی شهرابی

دانشگاه فردوسی مشهد

Image
دکتر هادی کارگر

دانشگاه اردکان

Image
دکتر مریم موسوی فر

دانشگاه مراغه

Image
دکتر مریم خانمرادی

دانشگاه  ایلام

Image
دکتر روشن خوشنوازی

دانشگاه کردستان

Image
دکتر مرضیه حمیدزاده

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

Image
دکتر رضا کیا

دانشگاه صنعتی شریف

Image
دکتر سیدابوالفضل حسینی یزدی

دانشگاه  تبریز