کسب رتبه نخست نشریه JICS انجمن شیمی ایران، در پایگاه JCR

Journal of the Iranian Chemical Society 


اعضا محترم انجمن شیمی ایران

با سلام و دعای خیر،
    نتیجه بررسی در مورد عملکرد سه نشریه انجمن شیمی ایران در JCR در سال 2022 میلادی، که اخیرأ منتشر شد، به صورت زیر گزارش شده است:

 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS): indexed in SCI-E with Impact Factor   2.4 (Q3)
 Physical Chemistry Research (PCR): indexed in ESCI with Impact Factor   1.2 (NO Q)
 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research (PCR): indexed in ESCI with Impact Factor   1.2 (NO Q)

  • ضمناً در بین ۱۵۶ نشریه ایران که در پایگاه JCR با هر سه نمایه اصلی، بعلاوه نشریات نوظهور (ESCI) ، به ثبت رسیده است، مجله (JICS)  انجمن شیمی ایران توانسته است با کسب تعداد کل ارجاع ۴۸۴۶ در سال ۲۰۲۲ رتبه نخست را کسب کند

    • سلامت و سعادتمند باشید
    • علی اکبر صبوری
همیشه در کنار شما هستیم
وبسایت نشریه