پذیرش پژوهشگر پسادکتری- برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن شیمی ایران  

(فراخوان نوبت اول - تابستان ۱۴۰۲)

              برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن شیمی ایران با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی فعال در رشته شیمی و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، تعداد ۱۵ نفر پژوهشگر پسادکتری مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار خواهند گرفت. از کلیه دانش‌آموختگان دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می‌­کنند و واجد شرایط هستند، دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir ضمن آگاهی از لیست اساتید منتخب که در این فراخوان بعنوان اساتید میزبان اعلام شده اند، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ اقدام کنند. پژوهشگران پسادکتری برگزیده در این برنامه حقوق معادل استادیار پایه یک دانشگاه تهران برای مدت یکسال را دریافت می­کنند و مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می­گیرند.

 

شرایط پژوهشگر پسادکتری:

  • ·حداکثر ۵ سال از زمان دانش‌آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی تأیید دانش‌آموختگی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنمای خود که به تأیید مدیرگروه و دانشکده مربوط رسیده باشد، ارائه دهند.
  • ·سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۳۵ سال نباشد.
  • ·متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام‌وقت و حضور مستمر در دوره پسادکتری خواهد بود.
  • ·متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.
  • ·متقاضی باید دارای مقالات با استانداردهای کیفی بالا، ترجیحاً در مجلات تخصصی مشهور در رشته-گرایش خود باشد.
  • ·متقاضی، منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام‌وقت در طول دوره پسادکتری نداشته باشد و دارای صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی باشد.

 

لیست اساتید میزبان و موضوعات پژوهشی آنان:

کد اولویت

نام استاد میزبان

نام دانشگاه

زمینه پژوهشی

۱

دکتر یدالله یمینی

دانشگاه تربیت مدرس

تجزیه

۲

دکتر حسین عشقی

دانشگاه فردوسی مشهد

آلی

۳

دکتر طیبه مدرکیان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

تجزیه

۴

دکتر شهرام تنگستانی نژاد

دانشگاه اصفهان

معدنی

۵

دکتر افشان مهاجری

دانشگاه شیراز

کوانتم

۶

دکتر محمد مظلوم اردکانی

دانشگاه یزد

تجزیه

۷

دکتر جهانبخش رئوف

دانشگاه مازندران

تجزیه

۸

د کتر عزیز حبیبی ینگجه

دانشگاه محقق اردبیلی

شیمی فیزیک

۹

دکتر حبیب باقری

دانشگاه صنعتی شریف

تجزیه

۱۰

دکتر فرناز جعفرپور

دانشگاه تهران

آلی

۱۱

د کتر عبداله سلیمی

دانشگاه کردستان

تجزیه

۱۲

د کتر ایرج محمدپور بلترک

دانشگاه اصفهان

آلی

۱۳

دکتر حمید عبداللهی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

تجزیه

۱۴

دکتر حسین نعیمی

دانشگاه کاشان

آلی

۱۵

دکتر عبدالرضا رضائی فرد

دانشگاه بوعلی سینا همدان

معدنی